Suomi ja Ruotsi eri linjoilla Naton suhteen

Suomessa keskustelu mahdollisesta Nato-jäsenyydestä käy yhä kuumempana. Pääministeri Matti Vanhanen ilmoitti tänään, että hallitus ottaa kantaa liittoutumattomuuteen viimeistään syksyyn mennessä. Pääministerin mielestä tulevaisuuden uhat nähdään Suomessa hieman eritavoin kuin Ruotsissa.

Pääministeri Matti Vanhanen kertoi tänään Suomen uuden turvallisuuspoliittisesta selonteosta.
Tähän mennessä on saatu valmiiksi arvio siitä, minkälaisessa ympäristössä tällä hetkellä eletään. Suomessa perinteistä sotaa pidetään yhä yhtenä uhkakuvana toisin kuin Ruotsissa.


Pääministeri Vanhanen arvioi, että vakaus Pohjolassa on joka tapauksessa lisääntynyt. Tähän ovat hänen mukaansa vaikuttaneet Naton laajentuminen Baltiaan, Naton ja Venäjän tiivistynyt yhteistyö sekä EU:n kehitys. Uhkakuvina Suomessa nähdään nyt myös terrorismi sekä erilaiset terveyteen liittyvät vaarat.


Mutta minkälainen Suomen puolustuspoliittinen linja jatkossa on? Löytyykö maa joskus Naton riveistä?  Tähän saakka pääministerin Matti Vanhanen on kannattanut Suomen liittoutumattomuuspolitiikan jatkamista. Ajatus sisältyy myös Suomen nykyisen hallituksen ohjelmaa. Suomen hallitus ottaa puolustuspoliittiseen linjaan kantaa viimeistään syksyllä kun tuvallisuuspoliitiikkaa ryhdytään puimaan eduskunnassa.