RSKL ja Valtuuskunta yksissä tuumin eri linjoilla

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan ja Ruotsinsuomalaisten keskusliiton RSKL:n välinen työnjako selkeytyy. Järjestöjen työtehtävistä keskusteltiin perjantaina, kun Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan vähemmistöpolittinen ohjelma ja RSKL:n periaateohjelma esiteltiin.

RSKL:n ohjelma on periatteellinen kun taas valtuuskunnan ohjelmaan sisältyy selkeitä vaatimuksia valtiovallalle.
Ohjelmat heijastavat järjestöjen eri tehtäviä, sanoo valtuuskunnan puheenjohtaja Markku Peura.
Sekä ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan vähemmistöpoliittista ohjelmaa että Ruotsinsuomalaisten keskusliiton periaateohjelmaa on työstettty jo pitemmän aikaa, mutta vasta nyt ne on saatu painettuun muotoon.
RSKL:n ”Periaatteet ja visiot”-ohjelma sisältää visioita ruotsinsuomalaisten yhteisöllisyydestä, vahvasta kaksikultturellisesta ja -kielellisestä identiteetistä sekä toimintainnosta.
Valtuuskunnan ohjelmassa esitetään puolestaan konkreettisia vaatimuksia ruotsinsuomalaisten oikeuksista muun muassa koulutus-, kieli- ja kulttuurikysmyksissä sekä sosiaalipolitiikan osalta.
RSKL:n varapuheenjohtaja Tuula Fomin katsoo, että on tärkeää etteivät järjestöt tee päällekkäistyötä.


(SR Sisuradio/ Kaisa Vuonokari )