Uutta tutkimustietoa äidinkielisen vanhustenhoidon eduista

Vaatimukset suomenkielisestä hoidosta ruotsinsuomalaisille vanhuksille saavat tukea tuoreesta tohtorinväitöskirjasta. Hoitotieteen tutkija-opiskelija Kristiina Heikkilä on kartoittanut vanhusten kokemuksia hoidosta ja tulokset osoittavat, että laatua on nimenomaan omalla kielellä saatu huolenpito. Hyvänä esimerkkinä Heikkilä pitää Tukholman Suomikotia.

Kristiina Heikkilä on tehnyt helmikuussa julkaistavan väitöskirjansa Tukholman Karoliinisessa instituutissa. Tutkimusta varten hän on tutustunut vanhusten tilanteeseen eri puolilla maata ja myös paluumuuttaja-eläkeläisten tilanne on otettu huomioon.

Suuri osa vanhuksista on sitä mieltä, että hoito on parempaa Suomessa. Sitä se ei välttämättä ole, sanoo Heikkilä, mutta kun kieli sujuu, vaikuttaa hoitokin laadukkaammalta. Kristiina Heikkilä toivookin väitöskirjan päätyvän myös poliitikkojen käsiin, niin että hoitoa äidinkielellä alkaisi järjestyä niin suomalaisille kuin muillekin kieliryhmille. Nyt ollaan tienhaarassa.

(SR Sisuradio/Soili Huokuna)