Lihavuus nähdään edelleen naisten ongelmana

Lihavuus nähdään mediassa yhä perinteisten sukupuoliroolien kautta. Vaikka naisen rooli mediassa yleensä on muuttunut objektista aktiiviseksi toimijaksi, odottaa lihava nainen yhä miehen hyväksyvää katsetta, sanoo Tukholman yliopiston mediatutkimuksen lehtori Katariina Kyrölä.

Hän on tutkinut väitöskirjassaan lihavuuden ilmenemistä mediassa ja erityisesti sitä, kuinka lihavuus vetoaa katsojan tunteisiin.

- Lihavuuden stigmatisointi tai lihavuuden torjuminen kulttuurissa nähdään niin sanotuissa terapeuttisissa kuvastoissa ennen kaikkea naisten ongelmana. Miesten rooli on ainoastaan toimia haluttavuuden validoijina, eli miehet ovat niitä jotka sanovat että sinä, nainen, kelpaat tai et kelpaa, sanoo Kyrölä.

Kyrölä nostaa esiin lihavuuteen liitetyn pelon. Kyrölän mukaan pelko liittyy nyky-yhteiskunnassa ruumiillisuuden pelkoon, mikä taas perustuu siihen, että ruumiillisuus on yksi niistä harvoista asioista, joita ei pysty kontrolloimaan:

- Lihavuuden kulttuurinen pelko saattaa yhdistyä ruumiillisuuden pelkoon laajemmin, ja ruumiillisuus taas kytketään naiseuteen tiiviimmin kuin mieheyteen. Lihavuushan nykykulttuurissa symboloi jonkinlaista ruumiillista ylitsepursuavuutta, eli kehoa on liian paljon, eikä sitä pystytä pitämään tiukasti hallinnassa.

- Nykyisinhän kehoa pitäisi pystyä hallitsemaan tarkasti. Ihanteellisissa olosuhteissa pitäisi pystyä näyttämään samalta 20-vuotiaasta 80-vuotiaaksi. Lihavuuden harteille on sysätty se koko ruumiillisen arvaamattomuuden ja muuttuvaisuuden taakka.

Sveriges Radio Sisuradio/Jorma Ikäheimo
Sveriges Radio Sisuradio/Hanna Lindberg
jorma.ikaheimo@sr.se