Suomessa on laadittu romaneille oma poliittinen ohjelma

1:42 min

Suomessa hallitus on hyväksynyt maan ensimmäisen romanipoliittisen ohjelman. Ohjelman tavoitteena on parantaa romaniväestön sosiaalista asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia sekä elvyttää romanikieltä.

Romaniaktivisti Väinö Lindberg vertaa ohjelmaa 90-luvun perustuslakimuutokseen, jolla romaneille taattiin oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin.

- Nämä ovat keskeisiä asioita koko romaniväestön kannalta, jossa taataan kielelliset ja kulttuuriset oikeudet ja lisäksi sosiaalipoliittinen kuvio, sanoo Väinö Lindberg.

Näin kuvaa Suomen uuden romanipoliittisen ohjelman merkitystä Romaniasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, itsekin romanitaustainen sosiaalineuvos Väinö Lindberg. Ohjelman tavoitteena on, että romaneja kuultaisiin ja heidän tarpeensa otettaisiin Suomessa huomioon kaikilla hallinnon aloilla ja jokaisella päätöksentekotasolla.

Ohjelmaan sisältyy kaikkiaan 143 toimenpide-ehdotusta.

Tarkoituksena on muun muassa selvittää romanien asumistilanne, saada kuntiin lisää romanitaustaisia työntekijöitä sekä elvyttää kieltä. Parhaillaan selvitetään muun muassa, voitaisiinko Helsingin yliopistossa aloittaa romanikielen opetus ja romanikielisten opettajien kouluttaminen. Erityissatsauksia on tulossa myös lapsiin ja nuoriin.

Ohjelmaa valmistelmassa ollut sosiaalineuvos Viveca Arrhenius sosiaali- ja terveysministeriöstä epäilee, ettei kaikkia ohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä saada toteutettua, mutta:

- En näe, että se olisi niin vaarallista vaikka kaikki ei toteudukaan. Siitä voi kuitenkin muodostua jotakin muuta, joka on hyvää. Uskon, että tämä antaa sellaista uutta puhtia tälle romanipolitiikalle, joka ehkä oli jo vähän hiipumassa, toteaa Viveca Arrhenius.

Romanit ovat yhä yksi Suomen syrjityimmistä vähemmistöistä, jonka koulutustaso ja työllistymisaste on muuta väestöä alhaisempi.