Sisu-nyheter på svenska vecka 52

Fortum vill köpa svenskt kärnkraftverk

4:09 min

Ämnen den här veckan:

  • Distansundervisning kan råda bot på lärarbrist
  • Fortum vill köpa svenskt kärnkraftverk
  • Heippa - ny lärobokserie på finska
  • Gränsöverskridande tidningssamarbete på meänkieli
  • Kulturfonden fick ny styrelse
  • Mer finsk teater till Sverige
  • Finnar har våldsam fyllegen

Distansundervisning kan råda bot på lärarbrist

Distansundervisning kan komma att tillämpas för de nationella minoritetsspråken i större utsträckning om ett förslag som nu legat ute på remiss genomförs till sommaren. Det är Skolverket som sammanställt ett förslag om hur distansundervisning ska kunna användas för olika modersmål i skolan, särskilt för de nationella minoritetsspråken, där det ofta saknas behöriga lärare i kommunerna. Sverigefinländarnas delegation stöder förslaget och hoppas att det ska hjälpa fler att få modersmålsundervisning på till exempel finska. Färre läser finska, menar delegationens sekreterare Esko Melakari och även mängden lärare har minskat eftersom få nya lärare tillkommer och de som finns går i pension. Melakari anser att friskolorna kunde bli resurscentrum som erbjuder kommunala skolor kurser, där det inte finns finsktalande lärare.
(Sveriges radio Sisuradio/Marjaana Kytö)

Läs mer på finska:

--

Fortum vill köpa svenskt kärnkraftverk

Den finländska energijätten Fortum vill gärna bygga ut i Sverige och kan tänka sig att köpa ett kärnkraftverk. Det säger Fortums vd Tapio Kuula i en intervju för Sisuradio. Fortum är delägare i svensk kärnkraft, men kärnkraftverken drivs av svenska Vattenfall och tyska Eon. Samägandet kan vara problematiskt ibland och nu funderar Fortum enligt vd Tapio Kuula på att rekvirera ett eget kärnkraftverk.

- Vi är färdiga att göra affärer om vi bara kommer överens om priset. Vårt kärnkraftskunnande har ett gott rykte i Finland och jag tror att vi kan förbättra läget i Sverige, säger Tapio Kuula.

Efter folkomröstningen 1980 beslöt man i Sverige att avveckla kärnkraften men 2009 tillät regeringen nybyggnation av kärnkraftverk.

- Jag ser det som att efter kärnkraftsomröstningen har kunskapen om kärnkraften sjunkit i Sverige och nu får man betala priset, säger Tapio Kuula och hänvisar till att de svenska kraftverken ofta får stå.
(Sveriges radio Sisuradio/Jorma Ikäheimo)

Läs mer på finska:

--

Heippa - ny lärobokserie på finska

En ny läroboksserie i finska med övningsmaterial har nu getts ut i Sverige. Serien Heippa! (Hej!) är tänkt för mellanstadiet och innehåller texter som främst handlar om Sverige och är både på talspråk och skriftspråk. Böckerna är skrivna av språkvårdaren Raija Kangassalo och illustrerade av Merja Virtanen. Heippa!-serien är gjord på uppdrag av Skolverket och läromaterial finns också på Skolverkets hemsida.
(Sveriges radio Sisuradio/Riitta Niemi)

Läs mer på finska:

--

Gränsöverskridande tidningssamarbete på meänkieli

Sametinget har fått 130 000 kronor från regeringen för att utreda möjligheterna till ett gränsöverskridande tidningssamarbete på meänkieli och samiska. Uppdraget är att utreda behovet av en tidning på samiska och meänkieli samt vilka möjligheter som finns att distribuera en tidning med digital teknik. Regeringen konstaterar att Sverige enligt Europarådets konvention är skyldig att främja dagstidningsverksamhet på minoritetsspråken. Utredningen ska vara klar i slutet av juni.

Läs mer på finska:


--

Kulturfonden fick ny styrelse

Kulturfonden för Sverige och Finland har fått ny styrelse. Regeringen har utsett landshövding Anders Björck, civilekonomen Hans Carlander och riksdagsledamoten Karin Åström till fondstyrelsen. Suppleanter är professor Hans Albin Larsson, riksdagsledamoten Nina Lundström och programdirektör Gunilla Sandin. Kulturfondens styrelse sitter till slutet av 2013.

Kulturfonden för Sverige och Finland grundades 1958 och är den största bilaterala fonden i Norden. Fonden delar ut projektpengar och stipendier.

Läs mer på finska:

--

Mer finsk teater till Sverige

Teaterbranschens organisationer i Finland har kommit överens om ett samarbete för att få ännu mer finsk teater och finska skådespelare på de svenska scenerna. Balansen är lite skev, menar Riitta Seppälä, tidigare chef för Informationscentralen för teater i Finland, eftersom svensk teater nog visas på de finska scenerna men finska produktioner mer sällan kommer till Sverige. I januari får Sofi Oksanens Utrensning premiär i Sverige, men det är en av få som lyckats ta sig in på den svenska marknaden. Den finska publiken i Sverige är en stor dragkraft och i Finland tror man att både pjäser översatta till svenska och produktioner på finska kan ha en efterfrågan i Sverige.
(Sveriges radio Sisuradio/Katri Nisula)

Läs mer på finska:

--

Finnar har våldsam fyllegen

Forskare har hittat en finsk genförändring som förklarar våldsamheten hos berusade personer. Ungefär en av hundra finländare har en genförändring som ökar impulsiviteten i berusningstillstånd. Närmare 6000 finländare och 3000 icke-finländare deltog i undersökningen.

Läs mer på finska: