Torstai 12.5.2011

Hiippakunnalla ei ole vaikutusvaltaa Malmön suomenkielisen papin virkaan

3:38 min

Malmön seurakuntayhtymän suomenkielisen papin virasta päättää Malmön seurakuntayhtymä itsenäisesti eli käytännössä sen rahoitus riippuu kirkkovaltuustosta. Hiippakunnalla ei ole mitään työoikeudellista vastuuta virasta, mutta sillä on valvontavastuu, joka koskee suomenkielistä toimintaa Kirsebergin seurakunnassa.

Lundin hiippakuntapappi Seppo Leppänen on samaa mieltä  Bo Larssonin kannssa siitä, että Malmön ruotsinsuomalaisten pitää ottaa yhteyttä omiin seurakuntiinsa ja vaatia tukea suomenkieliselle toiminnalle. 

Hiippakunnalla vain vähän sanavaltaa virkaan 

Lundin hiippakunnalla ja sen tuomiokapitulilla ei työoikeudellisesti ole enää mitään tekemistä Kirsebrgin seurakuntaan sijoitetun suomenkielisen papin viran kanssa, sanoo hiippakunnan kehityspäällikkö Bo Larsson, jonka alaisuuteen kuuluu myös suomenkielisen toiminnan kehittäminen Lundin hiippakunnassa.

Tänä vuonna hiippakunta maksaa kuitenkin Malmön papin, Satu Jörgensenin palkan, koska hän toimii ensimmäisen työvuotensa apupappina Kirsebergin kirkkoherran johtamassa seurakunnassa. Apupapin tehtäviin kuuluu myös opintoja Lundin pastoraali-instituutissa. Tarkoituksena oli että Satu Jörgensen olisi hakenut tämän vuoden kuluessa Malmön suomenkielisen papin virkaa, joka on sijoitettu Kirsebergin seurakuntaan. Nyt ilmeisesti tätä virkaa ei ole ensi vuonna, koska Malmön Seurakuntayhtymän on talousarviossaan esittänyt toimintaan 80 000 kruunua ensi vuodeksi.

Ratkaisun avaimet on Kirseberin seurakunnalla?

Kirsebergin seurakunnan toimintaohjeessa - församlingsinstruktion -todetaan kuitenkin että Malmön seurakuntayhtymän palkkaama pappi, joka tekee ruotsinsuomalaista työtä on sijoitettu Kirsebergin seurakuntaan. Kirsebergin kirkossa pidetään säännöllisesti myös jumalanpalevluksia suomen kielellä. Tämä ohje on seurakunnan tekemä ja seurakuntaa sitova ja se on hiippakunnan tuomiokapitulin valvonnassa. Kaikkiin siihen tehtäviin muutoksiin on saatava tuomiokapitulin hyväksyntä.

Suomenkielisen toiminnan jatkuminen Malmössä on uhanalla

Bo Larssonilla on antaa kaksi neuvoa ruotsinsuomalaisille. Ensiksi - pitää ottaa yhteyttä Malmön seurakuntiin ja seurakuntayhtymän kirkkolautakuntaan ja kirkkovaltuustoon että rahaa on saatava suomenkieliseen toimintaan ensi vuodeksi ja toiseksi aktivoitua toimimaan maallikkoina Ruotsin kirkon piirissä, koska tulevaisuudessa monet kirkon nykyisistä tehtävistä jää maallikkojen vastuulle.