Torstai 19.5.2011

Seurakuntaohjeet velvoittavat seurakuntia toimimaan suomeksi - myös ensi vuonna Malmössä

3:23 min

Malmön Kirsebergin seurakunnan kirkkoherra Per Håkansson kehottaa ruotsinsuomalaisia kääntymään oman kotiseurakuntansa puoleen ja tekemään selväksi sen päättäjille, että suomenkielisen toiminnan jatkaminen Ruotsin kirkon piirissä Malmössä on välttämätöntä. Tähän velvoittaa myös seurakuntien ohjeet, ja siitä kannattaa muistuttaa. 

Kirsebergin seurakunnan kirkkoherran Per Håkanssonin mielestä ruosujen pitää saada vastinetta maksamilleen jäsenmaksuille. Tätä asiaa he voivat kysyä omalta kotiseurakunnalta ja samalla voi viitata oman kotiseurakunnan seurakuntaohjeeseen (församlingsinstruktion).
Se on seurakunnan toimintaa ohjaava asiakirja, jossa on oltava maininta toiminnasta muilla kielillä, kuten esimerkiksi suomeksi.

Malmössä 16 seurakuntaa ja 16 seurakuntaohjetta

Kirsbergin seurakunnan ohjeessa todetaan esimerkiksi, että seurakuntayhtymän pappi on sijoitettu seurakuntaan ja Kirsebergin kirkossa pidetään säännöllisesti suomenkielisiä jumalanpalveluksia.

10 seurakunnan eli Bunkeflon, Eriksfältin, Fosien, Hyllien, Limnhamnin, Möllevångin ja Sofielundin, Slottstadenin, Sankt Johanneksen, Sankt Paulin ja Västra Skrävlingen seurakuntien toimintaohjeissa viitataan Malmön seurakuntayhtymän yhteiseen suomenkieliseen työhön.

Kolme seurakuntaa, Husie/Södra Sallerupin, Kulladalin ja Oxien seurakunnat toteavat ohjeissaan, että tarvittaessa otetaan yhteyttä kirkon suomenkieliseen toimintaan Malmössä.

Sankt Petrin seurakunnan ohjeessa lukee, että tarvittaessa otetaan yhteyttä hiippakuntaan ja sen suomenkieliseen toimintaan. Seurakunnassa on myös suomenkielen hallitsevia työntekijöitä. Tämä seurakuntaohje vaikuttaa vanhentuneelta, koska siinä puhutaan hiippakunnan työntekijöistä ja seurakunnassa ei ole enää suomenkieltä hallitsevaa henkilöä.

Tygelsjön/Västra Klagstorpin seurakunta ei mainitse suomenkieltä ohjeessaan, mutta on valmis järjestämään myös suomenkieliselle jumalanpalvelusmahdollisuuden. Seurakunta hankkii myös raamattuja muilla kielillä kuin Ruotsiksi.

Nuivaa suhtautumista suomenkieliseen toimintaan

Kirsebergin kirkkoherra Per Håkansson kehottaa siis ruotsinsuomalaisia ottamaan yhteyttä kotiseurakuntaan ja kysymään, millaista toimintaa ensi vuonna suomeksi on. Hän ei kuitenkaan usko, että seurakuntien normaalimäärahoista suomenkieliseen toimintaan rahaa irtoaa.
Tämä johtopäätös perustuu Per Håkanssonin saamiin vaikultelmiin, kun hän on ollut puheissa muiden seurakuntien kirkkoherrojen kanssa.

Suomenkielistä työtä ei pidetä tärkeänä, kun se ei tapahdu omassa seurakunnassa, ja kun ei tiedetä kuinka moni siihen osallistuu.