SISUNYHETER PÅ SVENSKA

Sisunyheter på svenska v. 20

3:24 min
  • Stockholm lägger ner modersmålsstöd
  • Jönköping utanför förvaltningsområdet
  • Svenskspråkiga barn lär sig mindre i Finland
  • Nedåt för Viking Line
  • Pelle Miljoona till Stockholm

Stockholm lägger ner modersmålsstöd

I Stockholm försvinner möjligheten för förskolorna att ge så kallat modersmålstöd till barnen till hösten. Det är Stockholms kommuns Språkcentrum som har beslutat att lägga ner modersmålsservicen som förskolorna har kunnat köpa in från centrumet.

Enligt centrumet så är det först och främst privata förskolor i Stockholm som har köpt in servicen. Det formella beslutet att lägga ner servicen ska tas i slutet av maj.

Jönköping utanför förvaltningsområdet

Trots påtryckningar från finskspråkiga invånare så kommer Jönköping inte att förbinda sig att förbättra den finskspråkiga servicen i kommunen. I alla fall inte under de närmaste året.

I oktober lämnade den finska föreningen i Jönköping in ett förslag om att kommunen skulle följa i flera andra kommuners fotspår och gå med i det finskspråkiga förvaltningsområdet, vilket hade betytt statligt stöd för att utveckla och förbättra vård och service på finska. Men förslaget tycks ha fastnat i den kommunala byråkratins kvarnar och när ansökningsdatumet, den första april, hade passerat meddelade kommunen sitt negativa svar. Oklart är om Jönköping tar upp förslaget för ny behandling nästa år.

Riksdagens beslut om vilka nya kommuner som får gå med i förvaltningsområdet kommer i höst. Sammanlagt åtta nya kommuner har lämnat in ansökan.

Svenskspråkiga barn lär sig mindre

I Finland får de svenskspråkiga barnen sämre kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsning än vad de finskspråkiga barnen får. Det framgår av pedagogikforskare Heidi Harju-Luukkainens undersökning. Harju-Luukkainen har gått igenom både svensk- och finskspråkiga elevers resultat i de så kallade Pisa-mätningarna, och sett att de svenskspråkiga elevernas resultat är klart sämre.

När det gäller läsning så ligger de svenskspråkiga eleverna i snitt ett halvår efter de finskspråkiga. De svenskspråkiga eleverna ligger alltså efter de finskspråkiga i Pisa-mätningarna, men jämfört med andra nordiska länder så ligger även de svenskspråkiga eleverna före sina grannländer.

Nedåt för Viking Line

Det går allt sämre för Viking line. Under årets första kvartal hade Viking Line 44 415 passagerare färre än året innan. Sammanlagt åkte 1 250 835 passagerare med de röda båtarna. Viking Lines andel av marknaden sjönk också. Nu ligger man på 33,6 procent av marknaden. Förra året var andelen 36 procent. Enligt Viking Line så är det de höga bränslepriserna och konkurrensen mellan rederierna som tär på rederiets ekonomi.

Pelle Miljoona till Stockholm

Den finska punklegendaren Pelle Miljoona spelar i Stockholm i juni. Den 22 juni spelar Pelle med sitt återförenade band Pelle Miljoona Oy på Kägelbanan i Stockholm. Enligt uppgift till Sisuradio så kommer bandet att spela låtarna från bandets mest kända album, "Moottoritie on kuuma".

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.