Kuuntelijapostia: Kirkon aiheisia uutislähetyksiä

Skickat: den 20 augusti 2011 21:29
Till: Etela SR Sisuradio

hei!
Olen kuuntelenut näitä kirkon aiheisia uutislähetyksiä. On tosi hyvää että seuraatte tätä asiaa. Kun "osaa ruotsia", ja osaa ruotsia hyvin, niin kaikki tämä on tosi surullista koska kuulee ruotsalaisen kirkon virkamiehien puheesta kuinka kylmää ja likgiltiga nämä ovat. Ne käyttää kieltä ja selvästi aikoo käyttää kieltä (tolkningar, undermeningar, byråkratiska former och formuleringar) suomenkielisiä vastaan.

Kun kuulee Bo Larssonin (12.5) sanoa että suomenkieliset pitää "...göra sin röst hörd, vi har ju en kyrka som är demokratisk" ymmärtää että joko hän on "tyhmä" tai hän pitää suomenkieliset tosi tyhmänä, jos hän ei aivan tahallaan sano tätä mielissään siitä että hän voi osoittaa kuinka iso valta hänellä/Ruotsilla on ruotsinsuomalaisia kohtaan... För hur kan en minoritet någonsin vinna en majoritetsröstning om något? En kyrka som är demokratisk och inte fascistisk (i meningen helt och hållet maktdyrkande) tar hänsyn till de skilda förutsättningarna, den verkligheten: en minoritet är per definition i en svagare position gentemot en majoritet!

Om majoriteten sedan har egna intressen som står i konflikt med eller konkurrerar med minoriteten, om man konkurrerar om resurser, om majoriteten inte ser någon mening eller egen nytta med att bistå minoriteten och om majoriteten medvetet/omedvetet dessutom har med sig otaliga fördomar om minoriteten i fråga (finns det någon i Sverige, svensk eller finsk, som inte är väl bekant med uttrycket "finnjävel"? Det är ett ord OCH en inställning till "den andre". Googla det. Titta efter en Lamberg-uppsats) - hur ska en minoritet få sin röst hörd under sådana förutsättningar? Och även om "goda kristna" artigt, till synes i alla fall, lyssnar, har de inga skäl - om en etik och en blick för den som är svagare i en styrkrelation saknas - att rösta för minoritetens framställan.

Utan stöd från Svenska kyrkans ledning, i ord och gärning, kommer minoriteten att försvinna. Förr eller senare. En minoritet kan inte stå vid sidan av och hävda en särställning genom språket om de vill ha majoritetens stöd. Att föra ner ansvaret på enskilda församlingar att upprätthålla minoritetsarbete, som de inte förstår varför de ska bistå (och varför just för "dom där", vilket redan hörs i debatten, när det finns en hel värld av språk där ute...) - och att från toppen, från Svenska kyrkans ledning (där man kan förvänta en högre utbildning och ett starkare etiskt ställningstagande) därefter alltid hänvisa till de enskilda församlingarna (vilket innebär "ansvarsfrihet" eller "åtagandefrihet" från allt sverigefinskt arbete för svensk kyrkans ledning) är ett sätt att i förlängningen utplåna minoriteten. Minoriteten kan FINNAS där, men den får inte/kan inte SYNAS, som minoritet, eller hävda egna intressen, framgångsrikt (så vad är meningen med att försöka, om det leder till irritation eller osämja) - om den "vill vara med".

När allt blir "marknadsmässigt" kan inte sverigefinländarna, "finnarna", konkurrera framgångsrikt. Inte med den värdelösa svenska PR-byrån, det som syns och hörs, det som SYNLIGGÖRS (fördomarna som finns, underblåses av och sprids hos den svenska majoriteten) kring vår minoritet, där vi tilldelas roller. Där vi "avlägsnas" från varje position där vi kunde utöva något inflytande över vår egen situation – och där "vi" röstar om saker, där alla är "lika mycket värda", där alla har EN röst och fattar beslut "i demokratisk ordning" - med majoritetsröstning!

Budskapet blir att: "Flest muskler" för ut den svenska kyrkans budskap! Ett budskap som ju egentligen inte alls handlar om muskler... Eller den starkes makt och den svages underkastelse - eller "utplåning"... "Försvinnande" i sin egen rätt...

(Eller gör det det?)

Alternativet att gå ur Svenska kyrkan leder bara till vidare "segregering" och polarisering mellan "vi" (Sveriges största och äldsta minoritet, oavsett vilka formella kriterier som används för att trolla bort den, eller den historiska betydelsen av den minoriteten för Sverige och den maktutövning Sverige har utövat över den, sedan vikinga-dagar och den betydelse just den minoriteten har för majoritetens självbild och -förståelse: allt går an, så länge "finnarna" har det sämre) och "dem" som utgör majoriteten och normen och allt det sverigefinnarna inte kan/får vara utan att skapa ångest och oro för ett "maktövertagande" hos majoriteten.

Det kunde kanske vara idé att i något sammanhang, kanske söndagens manifestation i Malmö mot besparingarna, om detta läses innan detta och om ni kommer att vara där, att ställa frågan till någon som blir intervjuad :

vilka möjligheter har en minoritet att påverka eller inverka på något om alla beslut fattas genom majoritetsbeslut, där minoriteten som minoritet per definition befinner sig i ett underläge?

Hur kan en minoritet vinna en majoritet för sitt ärende om majoriteten automatiskt nedvärderar (kanske ibland även utan att inse det, därför att det är en självklar hållning) minoriteten eller inte förväntar sig att minoriteten har något meningsfullt eller viktigt att säga?

Kan en minoritet/periferi som är måltavla för fördomar SJÄLV utan stöd från "någon annan"/i centrum, förändra dessa fördomar hos dem som har dessa?

...Utan att späda på fördomarna - om det man säger faktiskt berör - om att vara "aggressiv"...  Utan att hitta ett tillfälle att som A.S. gråta i direktsändning och därmed beveka "den andre", seismografen, åtminstone för ett tag... En stund. "Jamen, TA HIT henne [som det var i det fallet] då!"

(A.S. själv har all min respekt, det är "de andras" sätt och beteende som berör illa)

Fråga, vid något tillfälle, om demokratiska majoritetsröstningar och beslut när det kommer till minoriteter? Är de alltid riktiga och rättvisa? Förenliga med demokratisk anda?

Utan en uttalad, ofta upprepad och i praktiken efterlevd, etik – hur står sig minoriteten där ALLT avgörs med majoritetsröstning?

Tack för bra reportage och förlåt långt brev. Besviken och irriterad och lite nere över den kyliga likgiltigheten hos ledande personer från Svenska kyrkans ledning.

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista