Parisuhde ei pääty vanhuuteen

Pariskunnilla tulisi olla oikeus asua yhdessä vanhuuden tullessa vaikka vain toisella olisi tarve vanhustenhuoltoon.

Tätä mieltä on hallitus ja vanhusministeri Maria Larsson lähettää nyt lausuntokierrokselle ehdotuksen, joka pakottaisi kunnat tarjoamaan pariasumista.

Maria Larsson laskee, että lakimuutos voisi tulla voimaan vuoden 2012 heinäkuun alusta lähtien.