Lääninhallitukset koulun penkille

Tukholman lääninhallitus saa hallitukselta puoli miljoonaa kruunua muiden lääninhallitusten kouluttamiseen kansallisista vähemmistöistä ja Ruotsin vähemmistökielistä. Painopiste on lain antamassa perussuojassa ja yhteistyössä vähemmistön edustajien kanssa. Tarkoitus on, että lääninhallitukset sitten puolestaan voivat paremmin tiedottaa kunnille lain asettamista vaatimuksista.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä astui voimaan tammikuussa 2010. Laki koskee kaikkia kuntia, maakäräjiä ja aluehallintoja. Perussuoja tarkoittaa, että vähemmistöillä on oikeus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.

Perussuojan lisäksi hallintoalueilla asuvilla vähemmistön edustajilla on oikeus omankieliseen esikouluun ja vanhustenhoitoon.