Hallstahammar ja Surahammar esimerkillisiä esikoulutoiminnassa suomeksi

Surahammarin ja Hallstahammarin kunnat selviävät puhtain paperein Kouluasioiden valvontavirasto tarkastuksesta, jossa selvitetään esikoulutoiminnan edellytyksiä vähemmistökielillä. Selvitys käsittää yhteensä 47 kuntaa. Sydänmaalta ja Keski-Ruotsista virasto on tarkastanut Hoforsin, Västeråsin, Skinnskattebergin, Hallstahammarin, Surahammarin, Köpingin ja Eskilstunan kunnat.

Eriasteisia puutteita esikoulussa suomeksi

Täysin ilman huomautuksia Kouluasioiden valvontaviraston, Skolinspektionen, tarkastuksesta selviävät Hallstahammarin ja Surahammarin kunnat, joissa esikoulutoiminnan suomenkielellä todetaan toimivan moitteettomasti.

Köpingin ja Eskilstunan kunta saavat huomautuksen siitä, etteivät ole kartoittaneet suomenkielisen esikoulutoiminnan tarvetta.

Västeråsin osalta virasto huomauttaa sekä tarvekartoituksen puutteesta, että vajavaisesta tiedottamisesta ruotsinsuomalaisten oikeudesta suomenkieliseen esikouluun. Vasta viime helmikuussa suomen kielen hallintoalueeseen liittynyt Skinnskattebergin kunta saa laiskanläksyä kartoituksen ja oikeuksista informoimisen puuttumisesta kuten myös suomenkielisen esikoulutoiminnan puuttumisesta. Eniten huomauttamista Sydänmaan ja Keski-Ruotsin kunnissa Kouluasioiden valvontavirastolla on - niinikään helmikuussa 2011 hallintoalueeseen liittyneessä - Hoforsissa, jossa virasto katsoo, että kunta ei tiedota oikeudesta suomenkieliseen esikouluun, eikä ole kartoittanut sen tarvetta, ei myöskään lainkaan tarjoa suomenkielistä esikoulua eikä anna lasten vanhemmille tilaisuutta käyttää suomea yhteyksissään kunnan viranomaisten kanssa.

Selonteko virastolle kolmen kuukauden sisällä

Kyseiset kunnat vastaavat itse puutteiden korjaamisesta, aikaa annetaan kolme kuukautta siitä lähtien kun kunnat saivat Kouluasioiden valvontaviraston reportin käsiinsä kesällä. Huomautuksia saaneiden kuntien on jätettävä selonteko Kouluasioiden valvontavirastolle.