Nyheter på svenska vecka 42

Kommunerna får smisk av ministern

6:48 min

Mer än två tredjedelar av de finska förvaltningskommunerna erbjuder inte finskspråkig förskola i enlighet med minoritetslagen och skollagen. Det konstaterar Skolinspektionen efter att i våras ha utrett läget i samtliga 47 förvaltningskommuner för finska, tornedalsfinska och samiska.

Rapporten visar på att ett flertal av kommunerna vare sig erbjuder finsk förskola eller informerar om rätten till denna service. Av de finska förvaltningskommunerna har drygt hälften överhuvudtaget kartlagt behovet av finskspråkig förskola i kommunen. Utav 32 kommuner inom det finska förvaltningsområdet hade 18 gjort detta fram till i våras.

Skolinspektionen konstaterar att kommunerna bryter både mot minoritetslagen och skollagen, när de inte fullföljer sina åtaganden. Projektledare Mirzet Tursunovic säger att en kartläggning är en förutsättning för att man överhuvudtaget skall kunna erbjuda finskspråkig förskola.

Skolinspektionen tolkar emellertid vad som kan anses vara delvis finskspråkig förskola mycket snävt. Det räcker till exempel med en timmes finskspråkig sagostund i veckan, för att en förskola skall betraktas som delvis finskspråkig.

Av de granskade komunerna fick åtta stycken godkänt. De är Botkyrka, Haninge, huddinge, Kalix, Sigtuna, Surahammar, Älvkarleby och Övertorneå.

Skolinspektionens slutrapport offentliggjordes den 18 oktober, men granskningen kommer att fortsätta i de övriga förvaltningskommunerna.

Minoritetsministern läxar upp

Ministern som ansvarar för de nationella minoritetsfrågorna, Erik Ullenhag, är upprörd över att kommunerna inte bemödar sig att kartlägga behovet av finskspråkig förskola i kommunerna. Han säger att Skolinspektionens rapport är en latläxa till kommunerna. Om en kommun går med i förvaltningsområdet och får statligt anslag därtill, så är väl det minsta man kan förutsätta, att kommunen verkligen kartlägger behovet av till exempel finskspråkig förskola, påpekar Ullenhag.

Sjukvården behöver informeras

Även inom vården behöver man uppmärksamma behovet av att kunna använda sitt eget språk. Det säger professor Sirkka-Liisa Ekman, som i veckan föreläste för vårdanställda i Älvkarleby. Just i Älvkarleby har man tagit förvaltningsuppdraget på allvar och kommunen arrangerar bland annat kurser i finska för de anställda. Förvaltningsdirektör Maria Enarsson säger dock, att man fortafarande behöver arbeta med folks attityder till att i Sverige är det enbart svenska som gäller.

- Ursprunget är viktigt och det är viktigt för människor att kunna kommunicera på sitt eget språk, säger Enarsson.

Finland blir fattigare utan svenskan

Socialidemokraternas presidentkandidat och Finlands tidigare statsminister Paavo Lipponen besökte i veckan Stockholm för att tala i ett nordiskt seminarium. Lipponen är ordförande för kampanjen svenska.nu i Finland och har under en längre tid försvarat svenskans ställning i Finland. Han påpekar att svenskkunskaperna behövs för att ungdomarna skall kunna studera och umgås i hela Norden.

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.