Torstai 9.2.2012

Helsingborgin kunta ottaa vähemmistötyön vakavissaan

3:48 min

Ruotsin kansallisten vähemmistöjen, kuten ruotsinsuomalaisten asemaan liittyvä työ etenee eteläisimmässä Ruotsissa tällä hetkellä todennäköisesti parhaiten Helsingborgin kunnassa. Siellä on mietitty vähemmistölain pykälien sisältöä tosissaan.

Helsingborgin kunnanhallitus päätti vuoden 2011 lopussa, että kuntaan perustetaan vähemmistöraati, jossa edustettuina ovat sekä kunta että vähemmistöjen omia edustajia. Vähemmistöraati alkaa toimia kulttuurilautakunnan alaisuudessa.

Helsingborgin kansallisten vähemmistöjen verkosto on ollut aktiivinen, jotta kunta tarttuisi vähemmistölain velvoitteisiin. Verkostossa on mukana myös kunnan virkamiehiä, muiden muassa valmistelutyön puhemiehenä ollut Stefano Kuzikov. Hän on itse romani ja sanoo, että vähemmistöjen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää viranomaisyhteyksissä.

Stefano Kuzikovin mukaan vähemmistöraadin pitäisi kokoontua ensimmäisen kerran lähiviikkojen aikana ja päättää toimintatavoistaan, jotka kunnanhallituksen pitää vielä lopullisesti hyväksyä menevät vielä kerran kunnahallitukseen hyväksyttäväksi.

Helsingborgin Suomi-seuran puheenjohtaja Voitto Salmela on ollut ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajana mukana vähemmistöverkostossa ja neuvotellut kunnan poliitikkojen kanssa vähemmistöasioista.