Vammaisten tukea parannetaan

Vaikeasti liikuntaesteisten oikeuksia tuen saamiseen parannetaan.
Nykyään vain harva apuun oikeutettu saa henkilökohtaista apua, selviää uudesta selvityksestä.

Vaikeasti liikuntaesteisillä on laillinen oikeus vaatia palveluja ja henkilökohtaista apua, mutta tästä huolimatta monien maakäräjille jättämät hakemukset esimerkiksi kuntoutusavusta hylätään.

Ruotsissa on noin 55 000 vaikeasti liikuntaesteistä, mutta vain viideosa heistä saa tarvitsemaansa tukea.

Vaikeasti liikuntaesteisiä ovat esimerkiksi kehitysvammaiset tai ne, joilla on iästä johtumattomia fyysisiä tai psyykkisiä vammoja.

Sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja ja selvittäjä Catherine Perssonin mukaan vaikeasti liikuntaesteisten tilanne heikkeni huomattavasti vuonna 97, kun hallitusoikeus muutti lakia.

Cathrine Perssonin mukaan on selvää, että maakäräjät eivät halua, että liikuntaesteisten oikeuksia vaatia henkilökohtaista tukea lisätään. Sen sijaan maakäräjät haluavat hoitaa asian tavallisen sairaanhoidon sisällä. Tällöin vaikeasti liikuntaesteiset joutuvat kilpailemaan tuesta muiden ryhmien kanssa.

Selvityksessä ehdotetaan, että laki palautettaisiin sellaiseksi kuin se oli ennen hallitusoikeuden tuomiota. Näin tukea voisi saada esimerkiksi tavallista maakäräjien tarjoamaa kuntoutusapua enemmän.

Lakimuutos voitaisiin ehdotuksen mukaan tehdä ilman lisäkustannuksia. Maakäräjät saavat vuosittain noin 200 miljoonaa kruunua, mutta vain alle viidesosa tästä käytetään tarkoituksenmukaisesti.

(SR Sisuradio/Anna Starckman)