Tiistai 3.4.2012

Lundin yliopiston viimeisin fenno-ugristi?

Yksi Lundin yliopiston lakkautetun Suomalais-ugrilaisten kielten laitoksen viimeisistä tutkijaopiskelijoista, Kristian Nilsson, on kirjoittanut väitöskirjan. Hänen väitöskirjansa, Baltic Finns and Scandinavians, Comparative-Historical Linguistics Early History of the Nordic Region, väitöstilaisuus oli kuukausi sitten Lundissa.

Kristian Nilssonin tuore väitöskirja on kielitieteen alalta, mutta aatehistoriallselta pohjalta. Se on kuvaus pohjoismaitten vertailevan kielitieteen historiasta. Nilsson selittää väitöskirjassaan kuinka Ruotsissa ja Suomessa tieteelliset käsitykset Itämeren alueen muinaisesta asutushistoriasta ja ihmisten käyttämistä kielistä muuttuivat 1770-luvulta vuoteen 1900 ulottuvana ajanjaksona.