Allt fler hittar Sisuradio på nätet

4:49 min
  • Sju sökte till förvaltningsområdet
  • Få modersmålslärare
  • Levengood undervisar i Borås
  • Romska flickor får eget vårdboende
  • Finländarna näst lyckligast i världen

Radiolyssnandet minskar och det gäller även det dagliga lyssnandet på Sisuradio. Ur den senaste lyssnarundersökningen framgår dock att besöken på Sisuradios websida trefaldigats under en femårsperiod. Bland de mest besökta websidorna på Sisuradio är tornedalsfinska Meänraatio, samt Finnmix och Oili Oili, där man kan skicka hälsningar och önska låtar.

Radiolyssnandet måste öka speciellt inom åldersruppen 16-50, för att trygga såväl Sisuradios verksamhet som minoritetens ställning i Sverige. Det säger kanalchef Päivi Tompuri.

Sju hann ansöka i tid

Sju nya kommuner har sökt till det finska förvaltningsområdet, innan tidsfristen gick ut den 1 april. De är Enköping, Sandviken, Luleå, Motala, Örebro och Uddevalla samt Finspång. I Enköping har den kristdemokratiske kommunstyrelseledamoten Heikki Tiitinen kämpat för att förbättra finskans ställning i kommunen i åratal. Han berättar att ett finskspråkigt omsorgsboende radan nu byggs i Gröngarn. Även inom barnomsorgen finns ett tjugotal intresserade familjer, som är intresserade av en finsk förskola. I Enköping har åtminstone var tionde invånare finsk bakgrund, i allt räknar man med 2700 personer.

Få modersmålslärare

Det råder brist på finskalärare i skolorna, konstaterar Skolinspektionen. Utredningen slår också fast att det finns alltför få lärare i det romska språket Romani chib. Det här är redan den andra utredningen som visar på att undervsningen i minoritetsspåken haltar, säger Jarmo Lainio, som är professor i finska vid Stockholms universitet. Skolinspektionen har granskat sammanlagt 73 skolor och intervjuat 1300 lärare. Kommunerna visar svalt intresse för modersmålsundervisning och det finns ingen, som ansvarar för modersmålsundervisningen, som har kunskap om minoritetsbarnens rättigheter.

Levengood undervisar i Borås

Borås kommun är i färd med en finskakurs för att öka de anställdas självförtroende att tala finska. Kursen hålls vid Fristads folkhögskola under fyra dagar som är utspridda i helgerna. Tanken är att alla skall få prata så mycket som möjligt och man går också igenom yrkesterminologin på finska. Under en av dagarna heter läraren Mark Levengood.

Romska flickor får eget vårdboende

I sörmländska Vingåker öppnar man nu ett HVB-hem för romska flickor i åldern 14-18 år. HVB betyder ju hem för vård eller boende och just dethär boendet skall hjälpa romska flickor som har psykosociala problem eller drogproblem. Ingrid Blomérus, som skall arbeta vid hemmet berättar, att kommunen varit aningen motvillig till att grunda detta boende. Det behövs dock, för att vanliga HVB-hem inte tar hänsyn till den romska kulturen. Det i sin tur har lett till att ungdomarna rymmer och behadlingen misslyckas.

Finländarna näst lyckligast i världen

Finländarna är det näst lyckligaste folkslaget i hela världen. Det här framgår ur en omfattande FN-rapport, där man granskat hur människorna uppfattar sin livssituation i olika länder. På förstapalts kommer danskarna, som ju är kända för sitt gemyt. Svenskana intar femte plats. Enligt rapporten är invånarna i den rikare delen av världen också lyckligare. Avgörande för lyckan är emellertid inte förmögenheten, utan det att man har en sysselsättning och en bra familj. Den största en skilda lyckofaktorn är emellertid den psykiska hälsan. I lyckotoppen åtefinns också invånarna i Schweiz, Norge, Spanien, Belgien, Israel och Cypern.

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.