Syrjintä syrjään Euroopan mediasta

Ihmisarvon suojelua vahvistetaan Euroopan mediassa.
Euroopan Unionin kulttuuriministereistä koostuva Eurooppa-neuvosto päätti tiistaina suosituksesta, joka pyrkii poistamaan kaiken loukkaavan ja syrjivän sisällön jäsenmaiden tiedotusvälineistä.

Eurooppa neuvosto hyväksyi tiistaina uuden suosituksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa alaikäisten ja ihmisarvon suojelua Euroopan alueella.

Euroopan Unioni haluaa tarkempaan syyniin televisio, radio ja Internet sisällön suojellakseen paremmin erityisesti alaikäisten oikeuksia. Tarkoituksena on, että ihmisarvon suojelu saataisiin vertailukelpoiselle ja tehokkaalle tasolle kaikissa jäsenmaissa.

Suositus pyrkii myös puuttumaan kaikenlaisen syrjinnän pois-kitkemiseen jäsenmaiden medioista.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kun Euroopan Unioni esittelee oikeudellisen mekanismin, jolla rajoittaa television, radion ja Internetin loukkaavaa tarjontaa. Suosituksella halutaan varmistaa kaikkien jäsenmaiden kansalaisten oikeusturva ja mahdollisuus valittaa medioissa liikkuvasta häiritsevästä sisällöstä oikeusasteisiin.

Taustalla on huoli erityisesti Internetissä ja uusissa 3G-matkapuhelimissa nopeasti leviävästä laittomasta materiaalista. Uuden teknologian myötä syntyy jatkuvasti uusia kanavia joiden kautta voi helposti levittää eri kansalaisryhmiä loukkaavaa materiaalia.

Erityisesti Internetissä liikkuva laiton ja haitallinen sisältö on noussut merkittäväksi ongelmaksi.

Ei-toivotun materiaalin säätelyyn on virkamieslähteiden mukaan olemassa poliittista tahtoa, mutta konkreettisten toimien ei uskota syntyvän lähiaikoina koska Internetin valvonta on hankalampaa kuin esimerkiksi television.

Turvallisen mediaympäristön luomiseksi on suunnitteilla muun muassa medialukutaitoa kehittäviä ohjelmia. Lisäksi esimerkiksi televisiossa esitettävien ohjelmien luokittelua ja merkintäjärjestelmiä pyritään yhtenäistämään.

Kysymyksessä on kuitenkin Unionin suositus ja lopulliset vaikutukset ovat riippuvaisia kunkin jäsenmaan omasta  tahdosta suojella ihmisoikeuksia tiedotusvälineissään.

(SR Sisuradio/Suvi Seppäläinen/Bryssel)