Länsstyrelsen:

"Kommunerna ska betala koordinatorerna ur egen ficka"

Finskans förvaltningskommuner måste förändra användningen av statsbidraget som är avsett för att förverkliga den finskspråkiga servicen i kommunen.

Hittills har största delen av statsbidraget i många kommuner gått till löner för den kordinator/informatör som samordnat arbetet med den finskspråkiga servicen. 

Nu kräver Länsstyrelsen i Stockholm, som har till uppgift att följa upp minoritetspolitiken, att kommunerna själva bekostar koordinatorerna ur ordinarie budget och att statsbidraget används till verksamhet som stöder språkanvändningen i kommunen.

 - Det här är inget jobb som på lång sikt kan bekostas med statsbidrag. Kräver arbetet med de här frågorna en koordinatorer så får det betalas ur kommunens egen budget, säger utvecklingsledare Tiina Kiveliö från Länsstyrelsens minoritetsenhet.

Upplands-Väsby redan på väg

I Upplands-Väsby har man redan inlett diskussionerna om att flytta över kostnaderna för koordinatorn till kommunens ordinarie budget.

- Vi vill få mer pengar över till språk- och kulturverksamhet och vill komma ifrån att så stor del av statsbidraget går till koordinatorlönen, säger Eila Bromme, ordförande i finska samrådgruppen tillika kommunstyrelsens representant.

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.