Nacka kääntää kelkan äidinkielenharjoituksessa

Nackan kunta on muuttanut esikoulun äidinkielentuen antamisen perusteet. Nyt sitä luvataan kaikille lapsille, joilla ruotsi ei ole äidinkieli ja erityisesti suomea ja muita vähemmistökieliä puhuville.


Kouluvirasto arvosteli alkusyksystä Nackaa opetussuunnitelman rikkomisesta, koska kunta ei myöntänyt suomen kielen tukea esikoululapselle.

Nyt Nackan esikoulu- ja koululautakunta on päättänyt, että äidinkielen harjoitusta esikoulussa saavat kaikki lapset, joilla on muu kuin ruotsi äidinkielenään, ja jotka puhuvat sitä päivittäin kotona.

Jos kyse on kansallisesta vähemmistäkielestä kuten suomesta, niin äidinkielentukea saa, vaikka lapsi ei sitä käyttäisikään päivittäin.

(SR Sisuradio/kv)