Sähkön hinta on alhainen

Sähkön hinta on alkuvuoden aikana ollut alhaisin viiteen vuoteen. Sähkön hinnan lasku suosii etenkin niitä, joilla on liikkuva sähköhintasopimus. Noin miljoonalla ruotsalaisella tätä ei ole, ja heille sähkön alhaisesta hinnasta ei siis koidu iloa. 

Sateisen kesän vuoksi voimalaitosten vesisäiliöt ovat  täysiä. Myös talouskriisi on laskenut sähkön hintoja.