Aikuisopiskelua halutaan tehostaa

Komvuxin kautta lukioasteista ammattikoulutusta hankkivat aikuiset eivät useimmiten saa aiempia taitojaan hyväksilasketuksi. Näin ollen opiskeluaika pitenee. Hallitus vaatii nyt kunnilta parannusta asiaan.

Kuntien tehtävänä on kartoittaa opiskelijoiden pohjatiedot, jotta opiskeluajasta tulisi mahdollisimman lyhyt. Monet kunnat eivät kuitenkaan tee näin.

Hallitus vaatii nyt kunnilta parannusta asiaan. Se on antanut Kouluvirastolle tehtäväksi seurata, miten kunnat panostavat oppisopimus- ja aikuiskoulutuksiin.