Euron kurssin lasku vaikuttaa suomalaisten opiskelijoiden opintotukeen Ruotsissa

3:07 min

Euron kurssi laskee ja kruunun vahvistuu. Käytännössä tämä näkyy mm. suomalaisten opiskelijoiden opintotuen suuruudessa. Kela on laskenut opintotuen ulkomailla opiskeleville sen mukaan, että 1 euro vastaisi täällä ruotsissa noin 10 kruunua. Nykyään kuitenkin 1 euro on noin 8 kruunua. Pitäisikö Kelan siis nostaa tukea ruotsissa opiskeleville? Tähän kysymykseen vastaa Tukholman suomalaisten opiskelijoiden liiton puheenjohtaja Aino Juhola.

Suomalaisen opiskelijan kuukausitulot Ruotsissa ovat korkeimmillaan 9000 kr. Tähän sisältyy opintotuki, asumistuki ja korkein mahdollinen opintolaina. Opiskelijat elävät siis niin sanotulla "minimipalkalla". Euron kurssin laskiessa käytettävä opintotuki myös laskee. Tämä aiheuttaa vaikeuksia muutenkin pienituloisille opiskelijoille.