Nyheter på svenska vecka 9

Kortare arbetstid mot sänkt lön

6:49 min
  • Borås årets minoritetskommun
  • Fler finska kvinnor än män i Sverige
  • Arbetsgivare erbjuder sänkt lön

Borås har valts till 2012 års sverigefinska minoritetskommun. Dethär är tredje gången Sverigefinländarnas delegation utnämner årets kommun. Söndagen den 24 februari firades sverigefinnarnas dag runt om i landet.

I Borås finns omkring 13 000 finnar, dvs 13 prosent av befolkningen har finskt ursprung. Enligt motiveringen har Borås kommun under 2012 systematiskt arbetat för att stärka det finska språket. Man har kartlagt de kommunanställdas kompetens i finska och erbjudit en 4-dagars kurs i finska.

Inom barnomsorgen öppnades hösten 2012 en finskspråkig avdelning och då efterfrågan ökat planeras ytterliga platser eller en avdelning. Alla barn som vill ha modersmålsundervisning i finska får det. Och det finns inga krav på grundläggande kunskaper för att få delta.

Borås har också en välfungerande äldreomsorg med tre helt finska avdelningar. Det finns en finskspråkig biståndshandläggare och aktivitetssamordnare för åldringar. Politiker, högre tjänstemän och förskolepersonal har också fått bekanta sig med hur tvåspråkigheten fungerar i Finland under en studieresa i fjol. Kommunen har samrådsgrupper där alla finska föreningar, kyrkans finska församlig och finska pingstförsamlig är representerade. Kommunen har också använt statsbidraget helt. Bland annat med detta motiverar Sverigefinländarnas delegation valet av Borås som årets sverigefinska minoritetskommun.

Fler äldre finska kvinnor än män i Sverige

Endast varannan finsk kvinna här i Sverige får åldras tillsammans med sin finske make. I Sverige bor idag  45 391 kvinnor och 25 387 män över 65 år med finländsk bakgrund. Detta enligt SCB:s statistik. Kvinnor lever generellt längre än männen, men just i den finska befolkningen är skillnaden exceptionellt stor. Det säger professor Miia Kivipelto, som forskar i geriatri i såväl Finland som här i Sverige.

- En orsak kan vara lägre utbildning, tunga arbetsuppgifter, dåliga levnadsvanor samt hjärtsjukdomar och diabates. Skillnaderna mellan finska män och kvinnor och svenska män och kvinnor är också stor: I Finland skiljer det nästan 7 år i förväntad livslängd, medan skillnaden mellan män och kvinnor här i Sverige är 3-4 år.

De hitflyttade finska männen har också i högre gard än kvinnorna återvänt till Finland på grund av hemlängtan, medan kvinnorna som skapat sin familj här har stannat kvar. Den bilden bekräftas också av Sverigefinska riksförbundets långvariga funktionär Helena Kivisaari.

Arbetsgivare erbjuder sänkt lön

De anställda vid SSAB:s fabriker i Luleå, Borlänge och Oxelösund har sedan slutet av förra året jobbat 80 procent av sin ordinarie arbetstid för 90 procent av sin ordinarie lön på grund av dålig efterfrågan på stål. Arbetsgivaren erbjöd lönesänkning fram till juni istället för varsel.

I Luleå och Borlänge gick fackförbundet IF Metall med på lönesänkningen och arbetstidsförkortningen; i Oxelösund slöts avtalen direkt med de anställda. 24-årige Linus Elsinen jobbar som lastare av stålplåt i Oxelösund. Han tyckte det var värt att sänka sin lön så han får mer tid med familjen hemma i Tystberga utanför Nyköping.

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.