Mälarinlaaksossa toteutetaan laiskasti vähemmistöpolitiikkaa

Suurin osa Mälarinlaakson kunnista ei ole ryhtynyt minkäänlaisiin toimiin Ruotsin vähemmistöpolitiikan eteenpäin viemiseksi. Asia ilmenee suomen kielen asemaa Mälarinlaaksossa kartoittavan selvitysryhmän kunnille tekemästä kyselystä.

Suomen kielen hallintoalueen laajentamista Pohjoisen viidestä kunnasta Mälarinlaaksoon selvittävä ryhmä on lähettänyt suomenkielisiä palveluja koskevan kyselyn kaikille alueen viidellekymmenelle kolmelle kunnalle. Kunnilta pyydettiin selontekoa muun muassa siitä, onko kunnissa suomenkielistä esikoulu- tai vanhustenhoitotoimintaa, suomenkielistä hallintohenkilökuntaa, ja siitä, onko kunta laatinut kansallisia vähemmistöjä koskevan toimintasuunnitelman. Suurin osa eli 39 kuntaa on nyt jättänyt vastauksensa. Upplands-Bron, Vallentunan ja Hebyn kunnat ovat ilmoittaneet, etteivät ne halua vastata kyselyyn ja vielä parin suuren ruotsinsuomalaisen kunnan kuten Tukholman ja Köpingin vastausta odotellaan yhä.

Tähän asti vastanneista kunnista yksikään ei ole laatinut kansallisia vähemmistöjä koskevaa toimintasuunnitelmaa ja vain hyvin harva ilmoittaa ryhtyneensä minkäänlaisiin toimiin nykyisen vähemmistöpolitiikaan eteenpäin viemiseksi.

Suomenkielistä henkilökuntaa kunnissa on, niin vanhusten- ja lastenhoidon kuin hallinnonkin parissa, mutta vain harvassa kunnasta on tällä hetkellä suomenkielisiä esikoulu- tai vanhustenhoito-osastoja.

Osa kunnista on selonteon lisäksi ilmoittanut kantansa suomen kielen hallintoalueen laajenemiseen. Eskiltunan kunnan kaltaista intoa suomenkielisten palvelujen järjestämiseen eivät muut kunnat osoita, mutta Upplands-Väsbyn, Håbon, Enköpingin, Uppsalan ja Trosan kunnat sanovat olevansa - ainakin joissain määrin - myönteisiä hankkeelle. Toiset kunnat, kuten Katrineholm ja Vingåker, eivät pidä hallintoaleutta tarpeellisena. Jyrkimmin laajenemisen torjuu suuri ruotsinsuomalaiskeskus Fagersta. Fagerstan kunnan asukkaat pitävät muita palveluja tärkeimpinä, sanoo Fagerstan kunnaneuvos Stig Henriksson.

SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari
kaisa.vuonokari@sr.se