Per Unckel toivoo rajayhteistyön laajenevan Tornionlaaksossa

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Per Unckel toivoo rajayhteistyön laajenevan Tornionlaaksossa. Tornionlaakson terveydenhoidon yhteistyöhanke on aikaisemmin kaatunut yhteistyökyvyttömyyteen, mutta Per Unckel esittää nyt uudenlaista rajojen ylittävää kuntaliittoa.

Per Unckel tukee lämpimästi yhteistyötä Suomen ja Ruotsin välillä. Hän pitää tätä rajat ylittävää yhteistyötä jo nykyisellään hyvänä esimerkkinä siitä, miten yhteistyö pohjoismaissa pitää hoitaa.
Tornionlaakson neuvosto tekee jo nykyisin yhteistyötä yli rajojen, mutta terveydenhuollon kuntainliitto kaatui maakäräjillä poliittiseen vastustukseen. Per Unckel on tietoinen tästä yhteistyön kivisestä polusta, mutta hän toivoo, että yhteistyötä kehitetään kuitenkin Ruotsin ja Suomen rajat ylittävän yhteisen kuntaliiton puitteissa.
Tornionlaakson yhteistyötä Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Unckel pitää myös hyvänä mallina muiden pohjoismaiden yhteistyölle. Juutinrauma on Unckelin mielestä niin vähäinen este Ruotsin ja Tanskan välisellä rajalla, että sen yli kannattaisi kehittää edelleenkin yhteistyötä Tornionlaakson yhteistyön suuntaan. Ruotsin ja Norjan raja on myös otollinen rajayhteistyön kohde, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri.

SR Sisuradio/Kaarina Wallin
kaarina.wallin@sr.se