Meänraatio - Gränslöst

Siv-Britt Mangi kaipaa saamen kieltä

4:27 min

– Mutta on se tuuri ette mulla kuitenki on meänkieli, se on mulle tosi tärkeä, sannoo Siv-Britt Mangi. Kuitenki se on hänestä synti ette hän ei oppinu saamenkieltä. Mamma ossaa kieltä ja ko ne yhessä on porohommissa niin Siv-Britt ei saata olla matkassa keskusteluissa ko kieli ei riitä. – Sillon mie voin tuntea ette olen vähän ulkopuolela.

Siv-Britt saknar samiskan

– Nog är det tur att jag ändå kan meänkieli, det är väldigt viktigt för mig, säger Siv-Britt Mangi.

Ändå så är det enligt henne själv synd att hon inte lärde sig samiska. Hennes mamma kan språket och när de tillsammans är i renskogen kan Siv-Britt inte hänga med i diskussionerna eftersom språket inte räcker till.

– Då kan jag känna mig lite utanför.