Esteet nuorten työharjoittelulle naapurimaissa poistettava

1:56 min

Pohjoismaiden Neuvosto pitää kiireisimpänä opiskelu- ja työvoiman liikkuvuuteen liittyvien esteiden poistamista.

Nuorten Pohjoismaiden neuvoston uusi suomalainen puheenjohtaja Kai Alajoki pitää työharjoittelun helpottamista tärkeimpänä tehtävänä rajaesteiden kitkemisessä.

 – Meidän mielestä olisi tärkeintä, että kaikissa Pohjoismaissa saisi tehdä työharjoittelua, sanoo sosiaalidemokraattien edustaja, Nuorten Pohjoismaiden neuvoston uusi puheenjohtaja Kai Alajoki.

Ruotsin puoluetoveri, sosiaalidemokraattinen valtiopäiväedustaja, Pyry Niemi nimeää myös tärkeimmäksi rajaesteeksi nuorten työharjoittelun.

– Jos nuoret voivat harjoitella ammattiin, niin se voi auttaa nuoria pääsemään työmarkkinoille kaikissa Pohjoismaissa, sanoo Pyry Niemi.

Suomen keskustapuolueen edustaja, Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston jäsen, Simo Rundgren tähdentää myös nuorten työharjoittelun merkitystä.

– Nuoret eivät voi tehdä työharjoittelua toisessa maassa, jos he käyvät koulua toisessa maassa, sanoo Simo Rundgren.

Pohjoismaiden neuvoston kahden maan ja kahden eri puolueen edustajat ovat hyvin yksimielisiä tämän rajaesteen poistamisesta. Neuvostolle esiteltiin Tukholmassa 28 erilaista rajaestettä, joiden poistaminen edistyy parin esteen vuosivauhdilla.

Naapurin kielen osaaminen edellytys työharjoittelulle naapurimaassa

Pelkästään nuorison työharjoittelun järjestämisen esteiden syyt riippuvat kuitenkin juuri poliittisesta väristä.

Kai Alajoki (S) lisäisi aluksi ruotsin kieltä ja muita pohjoismaisia kieliä suomalaisiin kouluihin.

– Jos koulussa opitaan muitakin pohjoismaisia kieliä, niin kouluruotsilla pärjää muissakin Pohjoismaissa, sanoo Alajoki.

Päätökset olisivat helppoja, jos päättäjät olisivat sosiaalidemokraatteja

Ruotsalainen sosiaalidemokraatti pitää poliittisen yhteistyön vaikeuksia esteinä rajaesteiden poistamisessa.

– Jos kaikissa maissa olisi sosiaalidemokraatit vallassa, niin päätöksenteko olisi helpompaa, mutta nyt esimerkiksi Norjassa on kokoomushallitus, mikä johtaa siihen, että neuvottelut vievät aikaa, sanoo Pyry Niemi.

Ruotsin lisäksi myös muiden pohjoismaiden kieliä pitäisi opiskella

Suomen nuorten ongelmia muiden Pohjoismaiden kouluissa ja työmarkkinoilla lisää se, että ruotsia ei osata riittävästi. Simo Rundgren sanoo, että pakkoruotsi -keskustelun sijaan pitäisi kouluihin lisätä ruotsinkielen opetusta.

– Suomalaisten on hyvä oppia ruotsin kielen alkeet koulussa, sanoo Simo Rundgren.