YK huolissaan Ruotsin tilanteesta

1:51 min

YK:n ihmisoikeusneuvosto kritisoi Ruotsia muun muassa siitä, että saamelaisten oikeutta maa-alueisiin ja äidinkieleen poljetaan sekä siitä, että romaneja syrjitään työ- ja asuntomarkkinoilla. YK on myös huolissaan Ruotsissa lisääntyvistä viharikoksista, joiden kohteena ovat juutalaiset, muslimit ja romanit.

Ruotsia kritisoitiin tänään YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnossa ihmisoikeuksien toteutumisesta. YK:n jäsenmaat arvostelivat erityisesti sekä muslimeihin ja romaneihin kohdistuvien viharikosten että etnisen syrjinnän lisääntymisestä.

Ihmisoikeusneuvoston istunnossa YK:n jäsenmaat tekivät myös ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Suomen YK-edustaja vaati Ruotsia vahvistamaan kansallisia vähemmistöjä koskevia lakeja, mutta kuinka suomen kielen ja meänkielen asemaa voitaisiin parantaa jäi kuulematta, koska hänen kommentointiaikansa loppui kesken.

Erityisesti huolestuttavat viharikokset

Ennen maanantain kuulemista oli YK esittänyt vakavaa kritiikkiä Ruotsia kohtaan ihmisoikeuskysymyksissä: Ruotsissa lisääntyneet viharikokset, väkivalta naisia kohtaan ja etninen syrjintä huolestuttaa Yhdistyneitä kansakuntia.

Eniten kuitenkin YK oli huolestunut Ruotsin etnisiä vähemmistöjä kohtaan tehtyjen viharikosten lisääntymisestä. Vähemmistöistä mainittiin erityisesti muslimit, afroruotsalaiset, romanit ja juutalaiset. Esimerkiksi saamelaisten oikeudet maahan ja kieleen ovat edelleen puutteellisia, ja romaneja syrjitään edelleenkin etenkin työ- ja asuntomarkkinoilla.

Ennen kuulemista Ruotsin edellinen hallitus oli lähettänyt YK:iin etukäteisraportin, jossa kuvailtiin saamelaisten ja muiden vähemmistöjen oikeuksien parantumista. Monet vähemmistöjärjestöt eivät tunnista esiteltyä kuvaa, vaan ovat kritisoineet sitä.

Ruotsia arvosteltu jo aiemmin

Useampikin järjestö on arvostellut Ruotsia siitä, ettei maa ole ratifioinut kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimusta numero 169 alkuperäiskansojen oikeuksista. Edellisessä YK:n määräaikaistarkastelussa Ruotsi torjui kysymyksen, ja nykyinen hallitus on erimielinen sopimuksesta: Ympäristöpuolue haluaa hyväksyä alkuperäiskansojen oikeudet, sosiaalidemokraatit jarruttavat sopimuksen hyväksymistä.

YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteyteen perustettu valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi aloitti toimintansa vuonna 2006. Sen avulla neuvosto tarkastelee säännöllisesti kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeusvelvoitteiden ja -sitoumusten toteutumista noin nelivuotisen tarkastelukierroksen aikana. Maanantain kuuleminen ihmisoikeuksien toteutumisesta Ruotsissa oli lajissaan historian toinen.