Seinäluteen nimi voisi olla sänkylude

1:49 min

Seinälude on viime vuosien aikana lisääntynyt voimakkaasti monissa länsimaissa, myös Ruotsissa. Håkan Kjellberg tuholaiseläinten saneerauksia hoitavasta yrityksestä kertoo, mistä luteiden lisääntyminen johtuu.

– Seinälude liikkuu ihmisten matkatavaroiden ja muiden esineiden kautta, ja tämä mahdollistaa sen siirtymisen uusille alueille.

Näin kertoo Håkan Kjellberg, Anticimexin tuholaiseläinten tukiyksikön päällikkö kertoo.

Kjellbergin mukaan seinäludesaaneraauksien määrän voimakas kasvu on merkki luteen yleistymisestä.

Kymmeniä tuhansia tapauksia

Tuholaishyönteisten saaneerauksia hoitavien yrityksien tietojen mukaan viime vuonna seinäluteiden poistamiseen tähtääviä saneerausoperaatoita tehtiin Ruotsissa 30 000-40 000.

Tänä vuonna määrä on kasvamaan päin, ainakin Anticimex-yrityksen tämän hetkisten tilastojen perusteella. Vertailukohdaksi voi ottaa vuoden 2006, jolloin yritys teki tuhat saneerausta.

Purema kirvelee

Seinäluteet voivat aiheuttaa kirveleviä puremia sekä herkemmille ihmisille unettomia öitä. Tiettävästi seinäluteet eivät kuitenkaan levitä tauteja.

Seinäluteet viihtyvät tiloissa, joissa ihmiset nukkuvat, esimerkiksi makuuhuoneissa, hotellihuoneissa, laivojen hyteissä tai lentokeneiden istuimissa.

"Laivoissa, esimerkiksi Ruotsin ja Suomen välisessä laivaliikenteessä sekä lentokoneissa on hyvin luonnollista, että seinäluteita voi esiintyä."

Kjellberg toteaa, että seinäluteiden leviämisen estäminen kokonaan on vaikeaa, mutta esimerkiksi sänkyjen ja makuuhuoneen seinälistojen ja nurkkien säännöllinen tarkkailu sekä siivoaminen voivat auttaa, jos haluaa selvittää, onko jossakin tilassa seinäluteita.

Kymmenien tuhansien saneerauksia

Toisen maailmansodan jälkeen aina 1990-luvulle asti seinälude oli harvinaisuus monissa länsimaissa. Se oli niin harvinainen, että esimerkiksi Yhdysvalloissa vielä 1990-luvulla järjestetyille biologian kursseille saattoi olla vaikeaa löytää esimerkkikappaleita tästä muutaman millimetrin kokoisesta hyönteisestä.

Tutkijat eivät ole löytäneet kaiken kattavaa selitystä sille, miksi seinälude juuri 1990-luvulla alkoi yleistyä monisssa länsimaissa, mutta yleistynyt matkustaminen kaukomaihin on yksi yleinen selittävä tekijä. Kun ihmiset matkustavat paljon, he tuovat mukanaan tuliaisten lisäksi myös seinäluteita laukuissa, esineissä ja vaatteissa.

Jos seinäluteet ovat päässeet valtaamaan esimerkiksi hotellihuoneen, laivan hytin, junan makuuvaunun tai asunnon makuuhuoneen, edessä on saneeraus.

"Riippuen siitä, miten laajalle alueelle seinäluteet ovat levittäytyneet, saneeraus voi maksaa viidestätuhannesta parinkymmeneen tuhanteen kruunuun."

Toisaalta, jos koti- tai yritysvakuutuksen ottaja on maksanut erikseen tuholaiseläinten haitoista, saneerauksesta maksettu kertakulu pienenee huomattavasti, Kjellberg muistuttaa.