Ruotsissa juominen ja tupakointi vähenee – mutta lihavuus lisääntyy

Ruotsissa suurin osa ihmisistä kokee terveydentilansa hyväksi. Kansallisen terveyskyselyn mukaan tupakointi ja runsas alkoholinkäyttö vähenee, mutta lihavuus on entistä yleisempää.

Ruotsalaiset juovat ja tupakoivat entistä vähemmän, mutta jatkavat lihomistaan.

Tämä selviää 20 000 ruotsalaiselle tehdystä kansallisesta terveyskyselystä. Tutkimukseen osallistuneet olivat iältään 16–84 -vuotiaita.

Kun vuoden 2015 tuloksia verrataan vuoden 2004 vastauksiin, selviää, että tupakointi vähenee edelleen, samoin runsas alkoholinkäyttö. Riskirajat ylittävä alkoholinkäyttö on vähentynyt erityisen selvästi nuorten miesten keskuudessa.

Sen sijaan ylipainosta kärsivien määrä on kasvanut reilun kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Joka toinen ruotsalainen on ylipainoinen ja joka seitsemäs lihava.

Vaikka 70 prosenttia kaikista vastaajista koki terveydentilansa hyväksi, sukupuolten ja koulutustasojen välillä oli eroja. Miehet kertoivat voivansa keskimäärin paremmin kuin naiset ja sitä paremmin, mitä korkeammin koulutettuja he olivat.