Lukio jää monelta kesken – erot Pohjoismaiden välillä ovat suuria

Peruskoulun jälkeisen lukiokoulutuksen aloittaa lähes jokainen nuori Pohjoismaissa. Kaikki eivät kuitenkaan valmistu. Suhteessa eniten keskeyttäjiä on Islannissa, vähiten Ruotsissa.

Pohjoismaiden välillä on suuria eroja siinä, kuinka moni nuori jättää toisen asteen koulutuksen kesken, kertoo järjestölehti Nordens Tidning.

Islannissa lukion lopputodistus puuttuu peräti 20 prosentilta, eli joka viidenneltä 18–24-vuotiaalta nuorelta. Norjassa vastaava luku on 15 prosenttia, Suomessa ja Tanskassa yhdeksän prosenttia ja Ruotsissa kahdeksan prosenttia.

OECD:n mukaan Pohjoismaissa hyvin suuri osa, kaikkiaan 96–98 prosenttia nuorista, aloittaa lukion tai vastaavan toisen asteen koulutuksen.

Keskeyttämisen syyt vaihtelevat

Jos nuorilta itseltään kysytään lukion kesken jäämisen syitä, esiin nousee muun muassa kiusaaminen, psyykkinen pahoinvointi ja pedagogisen tuen puute.

Nämä asiat selviävät haastatteluista, joita tehtiin 200 nuorelle, jotka olivat lopettaneet lukion kesken.

Lukion keskeyttäminen asettaa nuoret työmarkkinoilla eriarvoiseen asemaan valmistuneiden kanssa. Heidän tilanteensa on nyt pahempi kuin ennen, koska nuorten on ylipäätään entistä vaikeampi saada töitä, Nordens Tidning kirjoittaa.

Lehden mukaan olisi tärkeää tehdä pohjoismaista yhteistyötä sen eteen, että lukion keskeyttävien määrä saataisiin pienenemään.