Nyheter från Sisuradio torsdag

Minoritetsnyheter på majoritetsspråket.

Våra ämnen idag:

  • Den sverigefinska skolan i Göteborg hotas av böter på 400 000 kronor. I den senaste inspektionen brister skolan, enligt Skolinspektionen, på åtta av nio punkter.
  • Finlandsfödda är snart inte längre den största gruppen utlandsfödda i Sverige. Sverige är dock fortfarande det mest populära landet att flytta till från just Finland.