Siirtolaistaustaisia kaivataan poliisikoulutukseen

Poliisiylihallitus on epäonnistunut yrityksissään saada poliisin palvelukseen Euroopan ulkopuolelta tänne muuttaneita tai heidän jälkeläisiään, kertoo radion Ekot-uutiset. Kaikenkaikkiaan poliisikoulutukseen valittujen monikulttuuristen opiskelijoiden määrä on noussut 18 prosenttiin, kun se vielä vuosi sitten oli 15 prosenttia.
Taustaltaan ei-eurooppalaisten poliisikokelaiden määrä on kuitenkin pysynyt huomattavan pienenä, eikä poliisi näin ollen edusta Ruotsin väestöä kattavasti.
SR Sisuradio/ S-A S