Monikulttuurivuosi tilaisuus vähemmistöille astua esiin

- Kansallisten vähemmistöjen osallistuminen hallituksen julistamaan monikulttuurivuoteen riippuu paljolti ryhmiä edustavien kulttuurityöntekijöiden omasta aktiivisuudesta, sanoo ensi vuoden monikulttuurivuoden valmistelusta ja kordinoinnista vastaava Yvonne Rock.

Monikulttuurivuoden tarkoitus on lisätä etnistä moninaisuutta Ruotsin kulttuurielämässä. Tätä tavoitetta on lähdetty toteuttamaan laajalta pohjalta. 66 viranomaista, muun muassa eri valtiolliset kulttuuri-instituutiot ja eri taiteen lajien korkeakoulut, ovat saaneet hallituksen määrärahakirjeen kautta velvoitteen osallistua hankkeeseen. Tämän lisäksi monikulttuurivuoden johtoryhmä on lähettänyt noin kuudelle sadalle taholle kehotuksen huomioida monikulttuurisuus ensi vuoden toiminnassa. Joukossa ovat muun muassa Ruotsin kaikki kunnat ja maakäräjät.

Rahasampona monikulttuurivuosi ei kuitenkaan toimi vaan suurin osa tapahtumista on määrä järjestää kunkin tahon varsinaisen toiminnan puitteissa. Monikulttuurisuushankkeelta on kuitenkin jo nyt herunut pienempiä tukirahoja neljään eri monikullttuurivuotta valmistelevaan projektiin ja sen johtoryhmän on itse määrä järjestää useita seminaareja aiheen tiimoilta.

- Kansalliset vähemmistöt ja ruotsinsuomalaiset saattaisivat päästä monikulttuurivuoden kautta näkyviin, mutta kaikki riippuu ryhmiä edustavien kulttuurityöntekijöiden omasta aktiivisuudesta, kiteyttää monikulttuurivuoden koordinoija Yvonne Rock.

SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari
kaisa.vuonokari@sr.se