Valkoinen rintamerkki, jossa on pyöreät Suomen ja Ruotsin liput ja teksti Puhun suomea!
Foto: Kaisa Vuonokari/Sveriges Radio Sisuradio

Rapport till regeringen: Så här får ni ordning på äldreomsorgen på minoritetsspråken

"Även personer utanför minoritetsgrupperna måste börja lära sig minoritetsspråken"
0:51 min

Idag fick regeringen en hel drös med förslag på sitt bord om hur äldreomsorgen på de nationella minoritetsspråken kan förbättras. Till exempel ska gymnasister och omsorgspersonal lockas att lära sig minoritetsspråk.

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har i uppdrag att årligen rapportera till regeringen om hur Sveriges minoritetspolitik förverkligas.

I år står äldreomsorgen på de nationella minoritetsspråken i fokus för rapporten.

– Vår granskning visar att störst möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda har man om man bor i ett förvaltningsområde för det språk som man talar. Utanför förvaltningsområdena för finska, samiska och meänkieli ser det sämre ut, förklarar en av rapportmakarna, utvecklingsledare Katarina Popovic från Länsstyrelsen i Stockholm.  

I förvaltningskommunerna har de boende rätt att få den service och omvårdnad som ges inom ramen för äldreomsorgen helt eller delvis på sitt minoritetsspråk. Men vad ska kommunerna utanför förvaltningsområdena erbjuda de nationella minoriteterna vad gäller äldreomsorg?

– Där har man skyldighet att erbjuda äldreomsorg om det finns personal som behärskar språken och om det finns en efterfrågan på den servicen.

För att kunna veta det måste alla kommunerna kartlägga behoven av äldreomsorg på minoritetsspråken och också informera om rätten till det, men det är kommunerna utanför förvaltningsområden dåliga på.

Hur märks detta bland de äldre från de nationella minoriteterna som ni varit i kontakt med?

– Många äldre är oroliga för sitt möte med äldreomsorgen. Dels om man har tappat bort det svenska språket till exempel som en följd av en demenssjukdom, att man inte kan göra sig förstådd. Men förutom språket är man också orolig för att möta personal som inte har förståelse för ens kultur eller för att man på andra sätt inte ska bli respekterad för den man är.

Vad kan man då göra åt detta?

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget lämnar en hel drös med förslag till regeringen för att komma till rätta med problemen.

Till exempel föreslår man:

  • Att regeringen ser över möjligheterna att inom gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram och motsvarande vuxenutbildningar införa nationella minoritetsspråk som ett ämnesalternativ.
  • Att regeringen ser över möjligheten att ta fram och genomföra kompetensutbildning i nationella minoritetsspråk och kulturer för personal inom omsorgen, liknande nuvarande "snabbspår" för nyanlända som Arbetsförmedlingen genomför.
  • Att diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen ses över för att utreda möjligheterna att uppta språk som diskrimineringsgrund.
  • Att Inspektionen för vård och omsorg IVO får ett flerårigt uppdrag att utveckla former för samråd med de fem nationella minoriteterna.
  • Att Socialstyrelsen får i uppdrag att komplettera sina undersökningar om äldreomsorg med frågor relaterade till nationella minoritetsspråk.
  • Att Socialstyrelsen tillförs resurser för att ta fram och sprida kunskap om de nationella minoriteterna och deras särskilda rättigheter.

Sveriges nationella minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk, som staten har förbundit sig att stödja och hålla vid liv. De är:

- Finska
- Jiddisch
- Meänkieli
- Romani chib
- Samiska

Lisää

Lisää aiheesta: Minoritetsfrågor

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".