Finska kvinnor i Sverige väljer oftast en finsk eller svensk livskamrat

1:45 min

Efter 25 år med en iransk man ser Lea Dabiri de kulturella skillnaderna som en styrka. Hon har lärt sig att folk är väldigt lika under ytan.

Folk börjar alltid skratta när jag berättar hur vi träffades men sanningen är att vi träffades på en diskot på Finlandsfärjan.

Enligt en rapport som Sisuradio beställt av Statistiska centralbyrån, SCB, är över 60 procent av första generationens invandrade finska kvinnors partners svenska. Ungefär 35 procent av dem har en finsk partner.

Andra nationaliteter som kommer fram i rapporten är tyskar, engelsmän och iranier. Iranier är vanligt förekommande partners bland samtliga tre generationer finska kvinnor i Sverige.

Finländaren Lea Dabiri och Iranfödda Ali Dabiri har varit tilsammans i 25 år. Hon ser stora likheter i deras värderingar och speciellt när det kommer till synen på familjen.

– Att bilda familj är en självklarhet och jag tror att finländare och iranier är redo att ta stora risker som gynnar familjen, säger Lea Dabiri.

Värderingar avgör val av partner

Martin Dribe är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Han har forskat om invandrare, deras äktenskap och val av partner och han ser ett tydligt mönster:

– De viktigaste faktorerna är utbildning, ålder, religion, inkomst till viss del men också språk. 

En styrka i arbetslivet

Lea Dabiri upplever inte att kulturskillnaderna i hennes och maken Alis relation har varit problematiska. Snarare tvärtom. 

Man lär sig tidigt att diskutera och prata om saker och man tar ingenting för givet. Om vi hade haft alltför lika bakgrunder tror jag nog att vår relation hade somnat.