Viallisista sähkölaitteista tehdään vuosittain satoja ilmoituksia

1:28 min

Sähkölaitteita, jotka eivät täytä EU-direktiivien turvamääräyksiä, ostetaan usein ulkomailta tai netistä, mutta viallisen sähkölaitteen voi hankkia myös Ruotsista. Viallisista tuotteista tehdään harvoin ilmoituksia Sähköturvallisuusvirastoon.

Automaatioinsinöörinä Midroc-yrityksessä työskentelevän Daniel Törmäsen mukaan laitteiden CE-merkintään kannattaa kiinnittää huomiota ostovaiheessa.

– Kuluttajille varsinkin markkinoilla myytävissä tuotteissa on usein feikkimerkintä.

Yleisin riski on tulipalovaara

Sähköturvallisuusvirasto eli Elsäkerhetsverket on viranomainen, joka on vastuussa teknisistä sähköturvallisuuskysymyksistä Ruotsissa. Sähköisku- ja tulipalovaara ovat yleisimpiä sähkölaitteista kuluttajalle aiheutuvia vaaratilanteita, jos tuotteissa on turvallisuuspuutteita.

CE-merkinnällä ilmoitetaan, että tuote täyttää EU-direktiivien määräämät turvallisuusvaatimukset, mutta se ei ole turvallisuusmerkki, eikä turvallisuuden tae. Direktiivit eivät myöskään kata kaikkia tuotteen ominaisuuksia.

Väärennetyssä CE-merkinnässä kirjaimet lähellä toisiaan

Vaikka CE-merkki on tarkoitettu viranomaisia varten, on kuluttajankin hyvä tarkistaa, löytyykö tuotteesta kyseinen merkintä ja onko merkintä aito. C:n ja E:n välillä on oltava riittävä väli.

Sähköturvallisuusviraston tarkastaja Martin Gustafsson kertoo, että virastoon tulee kuluttajilta satoja vikailmoituksia viallisista sähkölaitteista vuosittain ja usein juuri USB-latureista. Lukema ei kuitenkaan vastaa täysin todellisuutta, sillä moni jättää ilmoituksen tekemättä.