Viisi oppilasta aloittaa Haningen kaksikielisen luokan

1:42 min

Haningen kunta aloittaa pitkän suunnittelun jälkeen kaksikielisen esikoululuokan, jossa pieni ryhmä lapsia opiskelee myös suomeksi. Hakijoita oli yhdeksän, joista viisi otti paikan vastaan.

Kun Haningen kunnassa alettiin toden teolla suunnitella uuden, kaksikielisen esikoululuokan perustamista, tavoitteet olivat suuret. Etukäteen uskottiin, että jopa puolet luokan oppilaista kuuluisi ryhmään, joka opiskelisi myös suomen kielellä. Näin ei kuitenkaan käynyt.

Nyt syksyllä vain viisi esikoululuokkalaista aloittaa suomenkielisessä ryhmässä. He kuuluvat yhdessä viidentoista ruotsinkielisen oppilaan kanssa opettaja Eveliina Bergin luokkaan. Berg on itse kaksikielinen ja kokee suomen kielen opettamisen hyvin tärkeänä.

Hakijoita oli yhdeksän, mutta loppujen lopuksi heitä oli vain viisi jäljellä. Tieto ei ole päässyt perille.

Myös Haningen kunnan vähemmistökoordinaattori Sanna Rantamäki arvelee, että tieto suomenkielisestä luokasta ei yltänyt vanhemmille.

Toivon, että ensi vuonna oppilaita on enemmän.

Kunnan ja koulun tulee tiedottaa enemmän

Vikingaskolanin rehtorin Johan Kantin mukaan niin koulun kuin kunnankin on varmistettava tiedonkulku, sillä suomenkieliselle opetukselle on tarvetta. Sen takia kunta on ylipäätään työskennellyt luokan aloittamisen puolesta.

Tietenkin joku on vastuussa. Kun päätökset on tehty, kunnan tulisi tiedottaa tehokkaasti.

Miten uusi luokka toimii?

Eveliina Bergin on tarkoitus opettaa lapsia esikoululuokasta kolmanteen luokkaan asti. Kaikki, mikä opetetaan ruotsiksi, opetetaan suomenkieliselle ryhmälle myös suomeksi. 

On tärkeää, että suomen kieli pidetään elävänä koko päivän. Mutta haluan, että sanavarasto rakentuu kummallakin kielellä vahvaksi.