"En stor uppoffring av alla finska kvinnor"

12 min

Under finska vinterkriget och efter Moskvafreden skänkte ungefär 315 000 finländare sina vigselringar till förmån för Finlands försvar.

På finska: Vihkisormus vaihdettiin rautaiseen sodan aikana – "Suuri uhraus Suomen naisilta"

Järnringen är en ring som finländare fick som tack för att ha skänkt sin vigselring för att förstärka det finländska försvaret inför de kommande krigen.

En av dem var 92-åriga Anita Sällbergs mamma Nanna Paavilainen.

Anita Sällberg och hennes systrar hittade ringen när de städade mammans lägenhet efter hon gått bort. Anita har vårdat ringen med omsorg ända tills hon skänkte den till barnbarnet Simo, som tjänstgör utomlands i militären.

– Det känns på något sätt rätt att föra den vidare så att den stannar i släkten och historien följer ringens bärare. Det var trots allt en stor uppoffring av alla finska kvinnor. 

Varken tonår eller barndom

Anita Sällberg var tonåring när kriget kom till Finland och krigsåren lämnade djupa spår.

Hon berättar om en tid där man ena sekunden skrattade på skolgården med skolkamraterna och den andra så begravde man dem.

På den första klasskompisens grav la vi våra studentrosor. Det är något man inte kan vänja sig vid.

Ett enkelt beslut

Guldets öde var oklart i många år och när rädslan för en rysk ockupation blev för stor fördes guldet utomlands. 1944 hamnade det i Finska ambassadens källare i Sverige.

Trots att vigselringarna har ett sentimentalt värde var det inte ett svårt beslut för Anita Sällbergs mamma att skänka bort den för beskyddandet av moderlandet, säger Anita. 

Alla rusade för att skänka bort sina ringar. Det var inte någon som tvingades, det var en självklarhet. Jag har burit den med stolthet och visat den för alla människor som velat se.