Pojke sitter vid bord med läroböcker.
Det råder stor brist på pedagogiskt material för undervisning av de nationella minoritetsspråken. Foto: Henrik Holmberg / TT

Kan föreningar lösa bristen på läromaterial i minoritetsspråk? - nu finns 2,2 miljoner kronor att söka

1:32 min

Det råder stor brist på pedagogiskt material för undervisning av de nationella minoritetsspråken. Då förlagen inte satsar på detta försöker Institutet för språk och folkminnen få föreningar att ta fram användbart material.

På finska: Vähemmistökielten opetuksen oppimateriaalipulaan toivotaan apua yhdistyksiltä – 2,2 miljonaa kruunua jaossa

Vi upplever att det finns ett skriande behov av pedagogiskt material.  

Institutet för språk och folkminnen ISOF delar årligen ut ca 3,5 miljoner kronor till insatser för att revitalisera de fem nationella minoritetsspråken. 

I slutet av juni 2018 beslutade regeringen att ISOF får ytterligare 2,5 miljoner kronor att dela ut till revitaliseringsinsatser under 2018. 

Önskemål om stöd till material 

Institutet föreslog då till regeringen att de medlen skulle satsas på just pedagogiskt material.

– Vi vet att det finns många som tagit fram pedagogiska material redan eller som skulle vilja ta fram pedagogiska material, men i vanliga fall ger vi inte pengar till det, förklarar Anna Gezelius, samordnare för minoritetsspråk på Institutet. 

Därför tyckte vi att det skulle vara en utmärkt idé att nu satsa på framtagning och spridning av material. Det fick vi gehör för hos regeringen.

2,2 miljoner att söka för föreningar

Nu finns sammanlagt 2,2 miljoner kronor att söka för alla de fem nationella minoritetsspråken. Föreningar, organisationer och stiftelser kan söka pengar även till andra revitaliseringsinsatser, men Institutet prioriterar ansökningar om pedagogiskt material.

Materialet ska inte tryckas utan är tänkt att publiceras i digital form för kostnadsfri användning, till exempel via ISOF:s hemsida. 

"Förlagen har inte nappat på detta"

Men borde det inte vara professionella aktörer, så som förlag, som ansvarar för framtagning av läromedel och inte föreningar?

– Det är klart att det bästa vore ju att förlag med all den kunskap som de har kan ta fram gedigna läromedel för modersmålsundervisning, men hittills är det inget förlag som nappat på det. Det beror ju på att man är osäker på om man kommer att få igen pengarna, svarar Anna Gezelius.    

Vi får ju hoppas att förlagen så småningom börjar ta fram läromedel för undervisning av minoritetsspråken, men just nu vet vi att det finns stor önskan och stor efterfrågan på att hitta någonting att använda.

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista