Kirkon selvitys: Ruotsinsuomalainen seurakuntatyö voidaan lakkauttaa Göteborgissa

2:15 min

Göteborgissa Ruotsin kirkon selvitys, jossa ehdotetaan ruotsinsuomalaisen työn lakkauttamista, koska "ruotsinsuomalaiset maahanmuuttajat ovat niin hyvin integroituneita" aiheuttaa voimakkaita protesteja.

Tämä on järkyttävä ehdotus. Tässähän ehdotetaan, että koko ruotsinsuomalainen työ ajetaan alas. 

Ruotsin kirkon pastoraatit ja seurakunnat Göteborgissa selvittävät niin sanottujen yhteisten toimintojen, kuten esimerkiksi sairaala-, vankila- ja yliopistokirkon, tulevaisuutta. Näihin yhteisiin toimintoihin kuuluu myös ruotsinsuomalainen työ.

"Hyvin integroitunut maahanmuttajaryhmä"

Selvittäjä, emerituspiispa Per Eckerdal toteaa selvityksessä, että ruotsinsuomalainen työ voitaisiin vähitellen lopettaa, koska kohderyhmään kuuluu enimmäkseen kauan sitten Ruotsiin tulleita työvoimasiirtolaisia. 

He ovat tässä vaiheessa niin hyvin integroituneita, että voivat varmasti osallistua tavalliseen seurakuntatoimintaan, piispa pohtii.

"Henkinen kotimme särjetään"

Muotoilu on saanut kirkon ruotsinsuomalaisen viiteneuvoston protestoimaan.

Jos tämä ehdotus menee läpi, särjettäisiin meidän henkinen kotimme ja meidän mahdollisuutemme kokoontua yhdessä kuulemaan jumalan sanaa suomeksi, sydämemme kielellä.

– Tämä ehdotus muistuttaa ajoista, jolloin Tornionlaakson lapset pakotettiin käymään koulua ainoastaan ruotsiksi, Tikkanen Forsberg lisää.

"Piispa ei tunne lakeja eikä kirkon ohjenuoria"

Viiteneuvosto jäsen Mirjami Rustanius on hänkin tyrmistynyt. 

Selvityksen laatinut piispa ei selvästikään tunne Ruotsin lainsäädäntöä, jonka mukaan ruotsinsuomalaisilla on kansallisen vähemmistön asema.

– Hän ei myöskään näytä tuntevan kirkon ohjesääntöjä, joissa korostetaan vähemmistötyötä ja monikielistä työtä, Rustanius jatkaa.  

Erityisen huolissaan ruotsinsuomalainen viiteneuvosto on suomenkielisen lasten toiminnan ja ikäihmisille suunnatun diakoniatyön tulevaisuudesta.

Tuomirovasti: "Sopimusta juuri jatkettu neljällä vuodella"

Selvitysryhmän johtaja, tuomiorovasti Karin Burstrand rauhoittelee kuitenkin ruotsinsuomalaisaktiiveja. 

– Sopimusta yhteisistä toiminnoista, ruotsinsuomalainen työ mukaan lukien, on juuri päätetty pidentää neljällä vuodella, Burstrand kertoo. 

Kenenkään ei siis tarvitse olla huolissaan, että ruotsinsuomalainen työ lakkautettaisiin ainakaan lähivuosina.

"Jäsenkato johtaa alituiseen resurssipulaan"

Uusi sopimuskausi kattaa vuodet 2020-2024.

Tarkoitus on, että kaikki yhteiset toiminnat saavat pitää nykyiset virat ja resurssit koko sopimuskauden ajan.

– Täysin varma tästä ei kuitenkaan voi olla, koska me menettämme viikottain jäseniä ja joudumme tästä syystä kaiken aikaa etsimään mahdollisuuksia karsia kustannuksistamme, Karin Burstrand selventää.

Ennen sopimuskauden puoliväliä seurakunnat ja pastoraatit ottavat uudelleen kantaa yhteisten toimintojen tulevaisuuteen, tuomiorovasti Karin Burstrand kertoo.