Popula

Vad har vi för tabun i det svenska samhället?

  • Vilka ämnen skapar dålig stämning? I Popula gräver vi ned oss i det som vi vanligtvis undviker, som filosofen Ludwig Wittgenstein lär ha sagt: "Om det man inte kan tala om, därom måste man tiga."
  • Vi frågar bland andra bokaktuella Monika Fagerholm och Susanna Alakoski och moderatpolitikern Hanif Bali. 
  • Är det religion, surrogatmödraskap, sexualbrott, döden eller rent av ingenting som är tabubelagt i det svenska samhället just nu?