Sota

80 vuotta sitten alkaneen sodan perintö näkyy yhä Suomessa

1:23 min
  • Dosentti Sari Näreen mukaan esimerkiksi suomalaisten tapa kasvattaa lapsia itsenäiseksi hyvin varhain juontaa juurensa sotakokemuksista.
  • Sari Näreen mukaan sodan aikana kasvoi sukupolvi, joka oppi pärjäämään, mutta joutui torjumaan omat tarpeensa. Sodan lapset ovat siirtäneet tunnekokemuksiaan myös uusille sukupolville.
  • "Esimerkisi suomalaisten avun pyytämisen vaikeus, joka liittyy yksinpärjäämisen ja selvitymisen eetokseen, syveni sodan aikana" Näre selittää.