Sisu-nyheter på svenska vecka 51: Sverigefinska skolornas betyg varierar

Ämnen den här veckan:
Kulturminister Pagrotsky: Nya distributionssätt ska tas fram för radio. Norge vill släcka FM-nätet 2014. Skolminister Baylan lovar ingen förbättring för minoriteterna. Föråldrad bild på sverigefinländare beror på brist på tillsyn. Finska skolorna i Sverige får varierande betyg. Den bästa av mödrar prisad i USA.

Nya distributionssätt tas fram för radio

Radio och TV-verket får i uppdrag att tillsammans med branchorganisationer ta fram olika tekniker för distribution av radio. Den digitala DAB-radion har inte visat sig att vara bättre än FM-radion. Det här konstaterar kulturminister Leif Pagrotsky i regeringens skrivelse till riksdagen. SR Sisuradios sändningar nämns inte i skrivelsen. Den hänvisar till den kommande propositionen om framtida villkor för radio och TV i allmänhetens tjänst som ska lämnas till riksdagen under våren 2006.
(SR Sisuradio/Veli Raasakka)

--

Norge vill släcka FM-nätet 2014

I Norge vill man satsa på digitalradio. Norges digitalradioråd lämnade i veckan sitt förslag om DAB-radions framtid i Norge till kulturminister Trond Giske. Rådet anser att digitalradio via DAB är den mest ekonomiska och flexibla huvudplattformen. Man föreslår därför att dagens FM-nät släcks med start 2014. Bara i år har det sålts 50 000 digitalradiomottagare i Norge.
(SR Sisuradio/Anna Starckman)

--

Baylan lovar ingen förbättring för minoriteterna

Regeringens åtgärder för att förbättra minoriteternas modersmålsundervisning beror till stor del på pengar, säger skolminister Ibrahim Baylan till SR Sisuradio. Den rapport som regeringen beställt av Skolverket visar att undervisningen i och på minoritetsspråken lämnar mycket att önska. Skolverket kräver därför snabba åtgärder, men regeringen velar i frågan. Skolminister Baylan säger att förslaget är svårgenomfört, då det innebär merkostnader för kommunerna. Han vågar inte säga när regeringen kan tänkas agera i frågan.
(SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)

--

Föråldrad bild beror på brist på tillsyn

Den föråldrade bilden de svenska läroböckerna ger om sverigefinländarna och finska språket förklaras delvis med bristen på tillsyn när det gäller läroböckernas innehåll. SR Sisuradios nyheter har tidigare berättat om att många svenska läroböcker enligt en undersökning vid Högskolan i Dalarna ger en både föråldrad och rent av felaktig bild av sverigefinländarna. Undervisningsråd Mai Beijer konstaterar att ansvaret för läromaterialet ligger hos den enskilda läraren. Om läroböckerna ger en felaktig bild ska läraren komplettera med annat material. Undervisningsmaterial som tagits fram med statliga pengar finns än så länge om samerna. För att myndigheten för skolutveckling ska kunna ta fram liknande material om de andra minoriteterna behöver den ett uppdrag från regeringen. Skolverket som bevakar genomförandet av läroplanen har inte velat kommentera frågan för SR Sisuradio.
(SR Sisuradio/Tiina Laitila Kälvemark)

--

Finska skolorna får varierande betyg

De finskspråkiga skolornas resultat i Sverige varierar kraftigt, visar Skolverkets årliga statistik. Resultaten varierar både mellan skolorna och från år till år på de enskilda skolorna. Skolverket följer skolornas utveckling genom ett index av skolornas avgångsbetyg. Det nationella medeltalet har varit så gott som oförändrat i nästan fem år. En större nedgång i resultat kunde konstateras på finska skolorna i Göteborg och Upplands Väsby. Rektor Markku Peura vid finska skolan i Upplands Väsby förklarar förändringen med de små skolornas resultatkänslighet. Trots resultatsvängningen ligger de finskspråkiga skolorna fortfarande över snittet i landet.
(SR Sisuradio/Lotta Nuotio)

--

Den bästa av mödrar prisad i USA

Klaus Härös film Den bästa av mödrar fick priset för bästa utländska film i USA, när filmkritikerna kronade årets produktion. International Press Academy delade ut sina årliga Satellite Awards -pris i Los Angeles för en vecka sedan. Den bästa av mödrar skildrar krigsbarnens verklighet från barnets perspektiv.
(SR Sisuradio/Tapani Mansikkala)