Uppsalan yliopisto säästää saamen kielen opetuksessa

Uppsalan yliopisto ei täytä enää ensi syksynä saamen kielen lehtorin virkaa. Kielitieteellisen tiedekunnan mukaan opiskelijoita on niin vähän ettei lehtoraatin ylläpitäminen ole taloudellisesti kannattavaa. Samalla tiedekunnan budjetti on kuitenkin useita miljoonia ylijäämäinen.

Etelä-saamea opiskelee Uppsalan yliopistossa parhaillaan kahdeksan opiskelijaa. Kielitieteellisen tiedekunnan dekaanin Anna Sågvall Heinin mukaan opiskelijoita tulisi olla kaksi kertaa enemmän, jotta puoliaikainen saamenkielen lehtoraatti voitaisiin säilyttää. Niin monta saamen opiskelijaa yliopistolla ei ole tosin ollut aikaisempinakaan vuosina, mutta tähän saakka lehtorinpaikka on täytetty erityisluvalla. Nyt tiedekuntaneuvosto ei enää myönnä erityislupaa.

Yliopistossa on voimassa uusien työntekijöiden palkkaamiskielto, ja säästövaatimukset painavat päälle, dekaani Anna Sågvall Hein toteaa. Hän korostaa, että saamen kielen opetusta jatketaan, mutta tuntiopettajan toimesta.

Saamen kieltä voi opiskella Uppsalan yliopiston ohella ainoastaan Uumajan yliopistossa. Suomalais-ugrilaisten kielten laitoksen suomen kielen lehtori Ulla Lundgren pitää opiskelijamääriä koskevia vaatimuksia kohtuuttomina. Lundgrenin mukaan myös kielten opetuksen rahoitusjärjestelmä syrjii saamen ja suomen kaltaisia pieniä kieliä.

SR Sisuradio/Tiina Laitila Kälvemark
tiina.laitila@sr.se