Sisu-nyheter på svenska vecka 8: Sverigefinska arkivet fick kulturanslag

Ämnen den här veckan:
Vallius föreslår utvidgning av samiskt förvaltningområde till 20 nya kommuner - Orback vill inte lova tidtabell för utvidgningen. Sverigefinska arkivet får anslag för digitalisering. TV Finland får egen plats i digitalutbudet. Flytten av Suomi-koti hotar hela verksamheten. Andnor lovar inte stöd till synskadade. Kyrkan valinformerar på finska. Uppsala universitet sparar på samiskan. Linna toppkandidat i Sörmland. Wälivaara får inte tornedalsk efterföljare.

Vallius föreslår utvidgning till 20 nya kommuner

Utredningsman Paavo Vallius föreslår i sin slutrapport kring det samiskspråkiga förvaltningsområdet som förväntat en utvidgning till 20 kommuner mellan Piteå och Umeå vid kusten och Arvidsjaur och Härjedalen i inlandet. Slutrapporten lämnades till minoritetsminister Jens Orback i tisdags. Paavo Vallius betonar i sitt betänkande vikten av att synliggöra samiskan och höja dess status i samhället.

Däremot infriade slutbetänkadet inte förväntningarna om ett förslag på rättighet till undervisning på modersmålet i grundskolan trots många löften. Utredningsmannen Paavo Vallius säger att han i frågan måste följa svenska staten som inte har skrivit under Europarådets ramkonvention om just modersmålsundervisningen. Han föreslår istället att staten följer frågan närmare i en ny utredning. Beslutet om modersmålsundervisningen är en besvikelse för de sverigefinska organisationerna, som hade hoppats att detta hade innefattats i förvaltningsområdet. Paavo Vallius föreslog i sin första delrapport i maj en utvidgning av det finskspråkiga förvaltningsområdet till 53 kommuner i Mälardalen.

Slutbetänkadet nämner också sverigefinlandssvenskarnas situation. Paavo Vallius skriver att finlandssvenskarnas status enligt hans bedömning bör redas ut i förhållande till Europarådets ramkonvention om skydd av nationella minoriteter. I Sverige finns närmare 100 000 finländare med svenska som modersmål som inte innefattas i minoriteten sverigefinnar men inte heller räknas som invandrare.

Hela det åtgärdspaket som Vallius föreslår inklusive utvidgningen, en massiv informationskampanj och konkreta planers på förbättrad biblioteksverksamhet beräknar Vallius att kosta knappt 70 miljoner kronor per år. Han uppskattar att hela paketet kan genomföras på fyra år.

Minoritetsminister Jens Orback ställer sig positiv till utvidgandet av förvaltningsområdet men vill å sin sida inte ge löften på när förslagen kan tas upp för behandling.
(SR Sisuradio/Niki Bergman och Kaisa Vuonokari)

--

Sverigefinska arkivet får anslag för digitalisering

Sverigefinska arkivet har fått 720 000 kronor från kulturrådet för digitaliseringen av sina samlingar samt skapandet av en portal och utställningar på internet. Målet är att lyfta fram sverigefinnarnas kulturarv. Anslaget räcker för att anställa två personer i ett år, berättar arkivdirektören Erkki Vuonokari för SR Sisuradio.

Sammanlagt delade kulturrådet ut 225 miljoner kronor till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet med speciellt fokus på invandrares och de nationella minoriteternas historia.
(SR Sisuradio/Soili Huokuna)

--

TV Finland får egen plats i digitalutbudet

TV Finland reserveras en egen plats i Sveriges kommande digitala tv-utbud. Regeringen fattade principbeslutet om TV Finland i torsdags. Än är det dock inte bestämt när TV Finlands digitala sändningar kör igång, inte heller exakt var sändningarna kommer att synas. Kabel-tv-bolaget är inte heller ålagda att sända TV Finland enligt ”must carry”-principen, som Sverigefinländarnas delegation krävt.

Regeringen beviljade vid sammat tillfälle sändningstillstånd för fyra nya avgiftsfria digitala kanaler och flera avgiftsbelagda.
(SR Sisuradio/Tapani Mansikkala)

--

Flytten av Suomi-koti hotar hela verksamheten

Flytten av det finskspråkiga äldreboendet Suomi-koti till temporära lokaler i Stockholm är inte aktuell - åtminstone inte ännu nästa vecka. Det lovar socialborgarrådet Margareta Olofsson. Olofsson säger att man nu försöker hitta en bra lösning med tanke på åldringarna. Samtidigt skyller hon Suomi-kotis ledning för att ha dragit ut på ärendet. Ledningen och de anhöriga skriver å sin sida i ett pressmeddelande att en extra flytt till osäkra lokaler hotar hela verksamheten.

Suomi-kotis flytt till nya lokaler har varit klar länge, men den sker först i oktober-november när de nya lokalerna blir färdiga. Eftersom bostadshus är planerade där de nuvarande lokalerna står tvingas alltså äldreboendet till en kortare exil på Bromma sjukhusområde.
(SR Sisuradio/Jaana Johansson)

--

Andnor lovar inte stöd till synskadade

Socialminister Berit Andnor lovade inte genast att återställa statsstödet till de sverigefinska synskadade, då hon svarade på riksdagsledamot Elina Linnas interpellation i veckan. Andnor spred dock hopp om förändrade anslagskriterier till handikapporganisationer i framtiden.

Sverigefinska synskadadeförbundet SFSF nekades statsbidrag då förbundet inte fyller kriteriet om verksamhet i tio län. Elina Linna skriver i sin interpellation att en geografisk paragraf som denna inte kan fälla hela bidraget då det handlar om en nationell minoritet.
(SR Sisuradio/Esko Peura)

--

Kyrkan informerar på finska

Svenska kyrkans informationssatsning inför kyrkovalet publiceras inom kort också på finska på kyrkovalets hemsida på internet. Information om valet kommer också att finnas i kyrkans finskspråkiga tidning Ankkuri. Kyrkovalet hålls den 18 september. Sista dagen för inlämning av kandidatlistor är den 15 maj. 5,8 miljoner personer är röstberättigade i kyrkovalet.
(SR Sisuradio/Niki Bergman)

--

Uppsala universitet sparar på samiskan

Uppsala universitet tillsätter inte till hösten lektorstjänsten i samiska. Enligt den språkvetenskapliga fakulteten har ämnet så få studerande att lektoratet inte är ekonomiskt lönsamt. Samtidigt visar fakultetens budjet ett överskott på flera miljoner kronor. Undervisningen i samiska kommer dock att fortsätta, fast med en timanställd lärare, poängterar dekan Anna Sågvall Hein. Samiska finns som universitetsämne förutom vid Uppsala universitet endast vid Umeå universitet.
(SR Sisuradio/Tiina Laitila Kälvemark)

--

Elina Linna toppkandidat i Sörmland

Vänsterpartiets krets i Sörmland har valt Elina Linna från Nyköping till sin första kandidat inför höstens riksdagsval. Linna får alltså fortsätta som riksdagsledamot om vänsterpartiet behåller sitt stöd från förra valet i valkretsen. Linna valdes till riksdagen i valet år 2002.
(SR Sisuradio/Erik Regnström)

--

Erling Wälivaara får inte tornedalsk efterföljare

Kristdemokraternas riksdagsledamot Erling Wälivaara från Norrbotten får sannolikt inte en tornedalsfinsk efterföljare i höstens riksdagsval. Partiets Norrbottenskrets har valt Anders Pettersson från Boden till förstanamn på sin vallista. Tornedalsfinska Stig Töyrä från Pajala är nummer tre på listan. Kristdemokraterna i Norrbotten har för tillfället en riksdagsplats.
(SR Sisuradio/Erik Regnström)