Nuorisojärjestö positiivinen nuorisohallituksen ehdotukselle

Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto RSN suhtautuu myönteisesti Nuorisohallituksen ehdotukseen myöntää valtiontukea kansallisten vähemmistöjen nuorisojärjestöille samoin ehdoin kuin vammaisjärjestöille. RSN:n pääsihteeri Anna Jakobsson uskoo kuitenkin, että ehdotuksen toteuttaminen vaatii vähemmistöjen nuorisojärjestöiltä mittavaa omaa panosta.

Hallituksen selvittäjä Paavo Vallius esittikin helmikuussa jättämässään mietinnössä erityistukea kansallisten vähemmistöjen nuorisojärjestöille. Järjestöjen valtionapua hallinnoivan Nuorisohallituksen yhdistysvastaava Staffan Eklund onkin sanonut Sisuradiolle, että vähemmistönuorisojärjestöjen asemaa voisi parantaa antamalla heille samankaltaiset helpotukset jäsen- ja paikallisjärjestömääristä kuin vaimmaisnuorisojärjestöillä on jo tänä päivänä. Nuorisohallitus ei kuitenkaan ole ehdottanut tätä hallitukselle jättämässään tukijärjestelmän uudistusta käsittelevässä raportissa. Eklund sanoo, että asia on otettu esille hallituksen kanssa käydyissä keskusteluissa. Tämä ei kuitenkaan riitä, toteaa Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton pääsihteeri Anna Jakobsson.

SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari
kaisa.vuonokari@sr.se