Ruotsi selvittää ruotsin opetuksen tukimahdollisuuksia Suomessa

Ruotsin valtio haluaa nostaa innostusta Ruotsia ja ruotsinkieltä kohtaan Suomessa esimerkiksi oppilas- ja opettajavaihdoilla. Haastetta riittää, kun Ruotsi ei ole suomalaisten oppilaiden suosituimpien vaihtomaiden listan kärjessä, eikä Suomi ruotsalaisten nuorten kärjessä, sanoo hallituksen selvitysmies Erland Ringborg.

Hallituksen viime syksyn kieliesityksessä ehdotettiin selvitystä siitä miten Ruotsin valtion voi tukea ruotsinkielen opetusta ulkomailla. Ruotsinkielen opetus Suomessa asetettiin tässä erityisasemaan. Ruotsia opetetaan 200 korkeakoulutason oppilaitoksessa 42 maassa. Sitä opiskelee lähes 40 000 opiskelijaa maailmalla.

Suomea koskevalla osaselvityksellä on kuitenkin hieman erilaiset vaatimukset kuin selvityksellä kokonaisuudessaan. Selvityksen tavoite on osittain myös selvittää miten Ruotsia voidaan markkinoida ulkomailla. Suomen kohdalla Ruotsia ei kuitenkaan tarvitse markkinoida samalla tavalla.

Erland Ringborgin tehtävä on selvittää mitä esiselvityksessä ehdotetuista tukiehdotuksista valtio voi käytännössä toteuttaa. Lars-Olov Lundbergin tekemässä esitutkimuksessa ehdotettiin monia käytännön toimenpiteitä, kuten valistustoimintaa Ruotsista ja käytännön tapaamisia suomalaisten ja ruotsalaisten kesken. Esimerkiksi ruotsalaiset opettajat voisivat suorittaa harjoittelunsa Suomessa opettamalla ruotsiksi antaen näin ’minikielikylpyjä’ koululaisille.

Mutta miten suomalaiset saadaan innostumaan Ruotsista ja ruotsinkielestä? Oppilas- ja opettajavaihdoilla, kulttuurivaihdolla ja valistuksella, vastaa Erland Ringborg.

Pitkä toivelista toimenpiteistä
Toimenpiteitä toivotaan lähinnä suomenkielisille alueille, ei suomenruotsalaisille tai kaksikielisyyden tukemiseksi Suomessa. Toivelistalla on käytännön opettaja- ja oppilaisvaihdon sekä kulttuurivaihdon lisäksi juuri yleinen valistustoiminta Ruotsista. Käytännössä valistusta voidaan esimerkiksi tehdä huomioimalla Suomen ja Ruotsin yhteistä historiaa, kertoo Erland Ringborg.

Keskustelua on myös käyty resurssikeskuksen perustamisesta Helsingin Hanasaareen, mutta tämä hanke on toistaiseksi jäänyt suunnittelutasolle. Opetusministeriön mukaan koulutushanke kuuluu opetushallitukselle, eikä Hanasaaren piiriin. Kultturivaihtomahdollisuuksista käydään kuitenkin vielä keskustelua.

Suomen opetusministeri Antti Kalliomäki on aikaisemmin sanonut että Ruotsin hallituksen pitäisi huomioida myös suomen kielen asema Ruotsissa kun se suunnittelee tukea ruotsin kielelle Suomessa. Kalliomäen mukaan Suomi olisi valmis tukemaan Ruotsia näissä pyrkimyksissä. Kalliomäen mielestä hyvä tapa tukea suomea Ruotsissa olisi esimerkiksi satsaukset opettajavaihtoon maiden välillä.

Ringborgin osaselvityksen on määrä valmistua huhtikuun loppuun mennessä. Tarkoitus on että toimenpiteitä saataisiin jo ensi vuodelle, kertoo Erland Ringborg.

Konkreettinen toimenpide ensi vuodelle olisi ruotsalaisen asiantuntijan asettaminen Suomen opetushallitukseen Goethe-instituutissa kokeillun mallin mukaan, Erland Ringborg paljastaa.

SR Sisuradio/Niki Bergman
niki.bergman@sr.se